GERDA BROKER Agentem Firm Inwestycyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gerda.broker.01.400x413Komisja Nadzoru Finansowego wydała 31 lipca 2014 r. decyzję, na mocy której GERDA BROKER Sp. z o.o. została wpisana do rejestru Agentów Firm Inwestycyjnych. Decyzja KNF jest potwierdzeniem doświadczenia i kompetencji zespołu zarządzającego GERDA BROKER w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i pozyskiwaniu finansowania dla firm.

Jak wynika z danych agencji ratingowej Fitch Polska, rynek obligacji firm wzrósł w 2013 roku o ponad 20%. Uciążliwe procedury i niemałe koszty zawiązane z zaciągnięciem kredytu w banku powodują, że coraz więcej firm decyduje się na pozyskanie finansowania poprzez emisję długu. Dzięki obecności w rejestrze AFI, GERDA BROKER wychodzi naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw i oferuje kompleksowe doradztwo w procesie emisji obligacji korporacyjnych, jak również pozyskania inwestorów.

GERDA BROKER w zakresie informacyjnym podlega rygorom KNF właściwym dla firm inwestycyjnych, w tym jest zobowiązana do przestrzegania implementowanych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi (MiFID). Tym samym dajemy naszym klientom gwarancje rzetelnego prezentowania informacji oraz szczegółowej weryfikacji oferowanych instrumentów finansowych – mówi Łukasz Lefanowicz, Prezes GERDA BROKER.

Obecnie rejestr Agentów Firm Inwestycyjnych obejmuje jedynie 31 podmiotów, w tym – po dołączeniu GERDA BROKER – trzech doradców finansowych. Dzięki obecności w rejestrze AFI, GERDA BROKER oferuje klientom produkty niedostępne u większości pośredników – m.in. obligacje korporacyjne oraz certyfikaty inwestycyjne FIZ.

Źródło: GERDA BROKER