Gdzie wzrosły, a gdzie spadły ceny energii elektrycznej i gazu w pierwszym półroczu 2022 roku w krajach UE

Gdzie wzrosły, a gdzie spadły ceny energii elektrycznej i gazu w pierwszym półroczu 2022 roku w krajach UE
Fot. stock.adobe.com / Fly Of Swallow
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszej połowie 2022 roku średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE wzrosły w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku, z 22,0 euro za 100 kWh do 25,3 euro za 100 kWh. Średnie ceny gazu również wzrosły w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku, z 6,4 euro za 100 kWh do 8,6 euro za 100 kWh.

Znacznie wzrosły także ceny hurtowe energii elektrycznej i gazu w całej UE. Do wzrostu przyczyniły się głównie koszty importowanej energii i surowców energetycznych, na co wpływ ma bieżąca sytuacja geopolityczna, rosyjska agresja militarna na Ukrainę.

Spadł natomiast w porównaniu z rokiem 2021 udział podatków i opłat w ostatecznych rachunkach za energię elektryczną i gaz pobieranych od gospodarstw domowych, ponieważ państwa członkowskie UE wprowadziły programy pomocy dla gospodarstw domowych w celu złagodzenia wysokich kosztów energii. W porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku udział podatków w rachunku za energię elektryczną spadł w UE z 39% do 24%, a w rachunku za gaz z 36% do 27%.

Informacje te pochodzą z danych opublikowanych przez Eurostat.

Czytaj także: Jerzy Hausner o wojnie, szoku energetycznym i zagrożeniach dla polskiej gospodarki

W pięciu krajach UE ceny prądu spadły

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w pierwszej połowie 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku w 22 państwach członkowskich UE. Największy wzrost (wyrażony w walutach krajowych) odnotowano w Czechach (+62% ), Łotwie (+59 %) i Danii (+57 %).

W pięciu krajach UE ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu 2022 były niższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Dotyczyło to Holandii (spadek o 54%), Słowenii (16%), Polski (3%), Portugalii i na Węgier (po 1%). Spadki w Holandii, Słowenii i Polsce były związane z dotacjami do cen i dodatkami dla rodzin finansowanymi z budżetu. Na Węgrzech ceny są regulowane.

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2022 roku były najniższe w Holandii (5,9 euro za 100 kWh), na Węgrzech (9,5 euro) i Bułgarii (10,9 euro), a najwyższe w Danii (45,6 euro), Belgii (33,8 euro ), Niemczech (32,8 euro) i Włoszech (31,2 euro).

Czytaj także: Czy kryzys energetyczny zatrzyma, czy przyśpieszy zieloną transformację polskiej gospodarki?

Gdzie w UE były najwyższe ceny gazu?

Między pierwszą połową 2021 roku a pierwszą połową 2022 r. ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosły w 23 z 24 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane. Największe wzrosty wystąpiły w Estonii (+154%), na Litwie (+110%) i Bułgarii (+108%), głównie z powodu wzrostu cen gazu importowanego.

Ceny gazu spadły w tym okresie na Węgrzech ( o 0,5%), gdzie ceny są regulowane. Wyrażone w euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2022 roku były najniższe na Węgrzech (2,9 euro za 100 kWh), w Chorwacji (4,1 euro) i na Łotwie (4,6 euro), a najwyższe w Szwecji (22,2 euro) i Danii (16,0 euro). ) i Holandii (12,9 euro).

tabela ceny gazu i prądu

Czytaj także: Kto w Europie będzie szczególnie narzekał na niedogrzanie w zimie?

Źródło: aleBank.pl