Gdzie jest Polska na cyfrowej mapie świata?

Gdzie jest Polska na cyfrowej mapie świata?
Sylwia Bilska, Fot. Edenred Poland,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O pozycji Polski w świecie cyfrowym w październikowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK z Sylwią Bilską, liderką cyfrowego biznesu, mentorką i dyrektor generalną Edenred Polska rozmawia Krzysztof Grad. Prezentujemy wybrane fragmenty wypowiedzi rozmówczyni miesięcznika.

Aby oszacować pozycję Polski w rozwoju cyfrowym, polecam sięgnąć do raportu „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2022 r.” Komisji Europejskiej, która od 2014 r. monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich.

W raporcie tym Polska plasuje się na 24. pozycji wśród 27 krajów. Najgorzej wypadamy w kategorii „kapitał ludzki”.

Jedynie 43% Polaków w wieku od 16 do 74 lat posiada jakieś umiejętności cyfrowe (średnia UE to 54%), również specjaliści w dziedzinie ICT stanowią niższy odsetek siły roboczej niż średnia w UE.

Cyfrowa słabość polskich przedsiębiorstw

To samo odnosi się do absolwentów kierunków ICT. Niedobór specjalistów w tej dziedzinie wpływa negatywnie na absorbcję digitalizacji w przedsiębiorstwach.

Tylko 18% firm zapewnia szkolenia w zakresie ICT, co w połączeniu z niskim poziomem umiejętności cyfrowych i małą skłonnością kadry kierowniczej do inwestowania w tym obszarze uniemożliwia przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, pełne wykorzystanie potencjału gospodarki elektronicznej.

Mimo to technologie cyfrowe nadal zyskują na popularności wśród polskich przedsiębiorstw – 19% korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32% angażuje się w elektroniczną wymianę informacji (średnia UE to 38%).

Na słabą pozycję Polski rzutują ponadto, będące również poniżej średniej, wskaźniki dotyczące cyfrowych usług publicznych. Mamy więc jeszcze dużo do zrobienia.

Polski sektor bankowy cyfrowym liderem nie tylko w kraju

Aby ocenić nasz rodzinny rynek, należy przyjrzeć się, jaka jest zdolność sektora finansowego do wdrażania nowych technologii i digitalizacji.

Oceniając sektor bankowy, jak i szeroko pojęty fintech w Polsce, myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Jest bardzo dobrze, ale oczywiście mogłoby być lepiej.

Liderem digitalizacji jest w naszym regionie Estonia, ale na drugim krańcu są Francja i Niemcy, gdzie szeroko stosowany jest jeszcze fax i czeki papierowe.

W Polsce sektor finansowy świetnie rozwinął ofertę B2C natomiast B2B nadal pozostaje daleko w tyle. Digitalizacja obsługi klienta jest jednym z zakresów, który wymaga większego zaangażowania sektora finansowego w Polsce.

Niedostatek wykorzystywania nowoczesnych technologii w obsłudze klienta może wynikać z nieco przestarzałej kultury organizacyjnej, legacy systems i wciąż małego otwarcia na zmiany.

Cały wywiad jest dostępny w MF BANK

Źródło: aleBank.pl