Fundusze unijne zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

Fundusze unijne zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5
Flaga Polski i euro Fot. stock.adobe.com/stadtratte
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach polityki spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej.

W ramach polityki spójności #UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł #PolskaWschodnia #FunduszeUnijne @MIR_GOV_PL

„15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska Wschodnia. To tu, dzięki krajowym i regionalnym programom finansowanym z funduszy europejskich, zrealizowano wiele istotnych inwestycji – nie tylko z punktu widzenia gospodarki Polski i województw ale przede wszystkim ułatwiających codzienne życie mieszkańcom makroregionu. Dziś Polska Wschodnia to miejsce, w którym żyje się lepiej, z dobrymi warunkami dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości, z rozwiniętą bazą turystyczną, przyciągającą turystów z kraju i zza granicy. Choć wiele już zmieniono, makroregion nie ustaje w działaniach na rzecz rozwoju. Dlatego odpowiedź na pytanie 'czy w Polsce Wschodniej warto mieszkać, pracować i inwestować?’ może być tylko jedna – tak” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: 15 lat w UE: ile Polska otrzymała pieniędzy przez ten czas?

Utworzenie około 20 tys. miejsc pracy w Polsce Wschodniej 

Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 przyczyniła się do utworzenia około 20 tys. miejsc pracy w Polsce Wschodniej i zrealizowane inwestycje stanowiły bazę dla kolejnego Programu Polska Wschodnia na lata 2014- 2020, który skupia się na wzroście konkurencyjności i innowacyjności makroregionu, podał resort.

Czytaj także: Jak Polska wykorzystuje fundusze unijne?

„Inwestycje funduszy europejskich, które zmieniły Polskę Wschodnią (wskazania regionów):

– RPO: Budowa i uruchomienie regionalnego międzynarodowego portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach k. Szczytna,

– RPO: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)

– PO RPW: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień – w woj. lubelskim,

– PO IiŚ: Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Rabka Zdrój w woj. świętokrzyskim, RPO: Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych w woj. świętokrzyskim,

– PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (szybki internet),

– PO RPW: Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym (Uniwersytet Rzeszowski),

– PO RPW/ RPO: Utworzenie 3 parków naukowo-technologicznych w woj. warmińsko-mazurskim,

– PO RPW: Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce,

– PO RPW: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo,

– RPO: Budowa mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego,

– RPO: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach,

– RPO: Budowa Centrum Spotkań Kultur w Lublinie” – podano także.

Źródło: ISBnews