Fundusze unijne: rząd przyjął projekt ustawy o zasobach własnych; „akt prawny o skali historycznej”, miliardy euro dla Polski

Fundusze unijne: rząd przyjął projekt ustawy o zasobach własnych; „akt prawny o skali historycznej”, miliardy euro dla Polski
Fot. Daniel Gnap/KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, który ma umożliwić skorzystanie z planowanej dla Polski alokacji środków unijnych w formie dotacji i pożyczek o wartości ok. 770 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego, liczyć na to że szybkie odbicie gospodarcze stanie się rzeczywistością, doświadczeniem Polski. I do tego potrzebny jest jeden zasadniczy warunek, którego pierwszy krok przed chwilą na Radzie Ministrów został wykonany. To kwestia przyjęcia dyrektywy o środkach własnych. Jest to akt prawny, który musi być przyjęty w formie ustawy” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

„Najpierw debatował nad tym rząd, teraz przekazujemy ten akt do parlamentu” – dodał.

Zastrzeżenia wobec projektu

Zastrzeżenia wobec projektu zgłosili – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami – ministrowie z Solidarnej Polski.

Ustawa o zasobach własnych dotyczy całości środków unijnych, zarówno środków alokowanych dla Polski w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, jak i Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Premier przypomniał, że w poprzednich latach ustawy regulujące możliwość korzystania Polski ze środków unijnych przyjmowane były ponad podziałami. 

Ustalenia ws. Krajowego Planu Odbudowy

Poinformował także, że dzisiaj spotkał się z przedstawicielami klubu parlamentarnego Lewicy na temat KPO. Mają zostać w nim uwzględnione postulaty Lewicy m.in. dotyczące przekazania 750 mln euro na szpitale powiatowe, włączenia do programu budowy 75 tys. mieszkań w ramach TBS-ów, a także przekazanie około 30% środków dla samorządów.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości ocenia Krajowy Plan Odbudowy >>>

W Komitecie Monitorującym podział i wydawanie środków w ramach KPO mają znaleźć się – zgodnie z postulatami Lewicy – także przedstawiciele związków zawodowych. Premier zapowiedział, że dzisiejsze ustalenia z klubem Lewicy zostaną „wkomponowane” w KPO, zanim zostanie on przedstawiony Komisji Europejskiej.

Morawiecki zaznaczył, że Lewica była jedynym klubem parlamentarnym, który zgłosił formalne wnioski – jako klub – do KPO.

Zapowiadana dla Polski alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. 

Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 r.

70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 r., a pozostałe 30% środków do końca 2023 r..

Całkowity budżet Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 672,5 mld euro. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

Łącznie w perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 do Polski ma trafić ok. 160 mld euro, w tym ponad 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich.

Źródło: ISBnews