Fundusze Unijne: Gwarancje UE skutecznym wsparciem polskich kredytobiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.01.foto.036.b.400xDzięki unijnym gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat wygenerowano w Polsce ponad 9 mld zł preferencyjnego finansowania, z których skorzystało 24 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Programy ramowe Unii Europejskiej to dodatkowe wsparcie rozwoju, w pełni dostępne dla polskich przedsiębiorców. To oferta atrakcyjna także dla banków spółdzielczych.

Arkadiusz Lewicki

Ponad trzydziestu pośredników finansowych w Polsce

Właśnie mija dziesięć lat od uruchomienia pierwszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce oraz pięć lat od wdrożenia pierwszych instrumentów finansowych z perspektywy 2007-2013. Jednocześnie startuje oferta pierwszych polskich pośredników finansowych programów UE na lata 2014-2020. Łącznie do końca 2015 r. polskie instytucje finansowe 32 razy wystąpiły w roli pośredników, udostępniając preferencyjne finansowanie o wartości ponad 9 mld zł. Z tych środków skorzystało już blisko 24 tys. przedsiębiorców. Sukces ten osiągnięto także dzięki Krajowemu Punktowi Kontaktowemu ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działającemu w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rozwoju.

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Spójności przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Przedstawiciel ZBP w Komitecie ds. Finansowania MŚP Europejskiej Federacji Bankowej. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu).

Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstw i europeistyki (UMK, SGH, CSE, EIPA).

Wobec zbiegu okrągłych rocznic i w przededniu pełnego uruchomienia w Polsce akcji finansowej z nowych programów UE pojawiła się doskonała okazja do podsumowań, oceny efektów oraz podziękowania liderom rynku i partnerom w misji udostępniania polskim beneficjentom tych cennych środków rozwojowych.

21 grudnia 2015 r. staraniem KPK, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską, zorganizowano jubileuszowe spotkanie wszystkich uczestników tego rynku.

Specjalne gratulacje skierowano także do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, który wspierał rodzimy rynek w staraniach o środki zagraniczne: – Podziękowania i gratulacje kierujemy również do pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Dzięki skutecznemu działaniu tego ośrodka udało się zintegrować i zbudować narodową platformę pośredników finansowych. Bezpośrednia współpraca ze środowiskami biznesowymi (izbami gospodarczymi, organizacjami pracodawców, organizacjami otoczenia biznesu) oraz prowadzona wspólnie akcja informacyjno-promocyjna i edukacyjna, spowodowały, że w Polsce pojawiła się marka unijnych instrumentów finansowych, z których skorzystały banki, przedsiębiorstwa leasingowe, fundusze poręczeniowe – wskazał minister Domagalski-Łabędzki.

– Programy ramowe UE są znaczącym źródłem wsparcia rozwoju gospodarki unijnej. Ale programy te nie należą do najłatwiejszych i szeroko znanych, mają one bowiem uzupełniać programy polityki spójności i krajowe. A więc wsparcie, którego udzielają, takie ośrodki narodowe, jak Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich są bardzo przydatne dla realnego wykorzystania tych możliwości przez polskich beneficjentów. Od lat współpracujemy z KPK przy ZBP i bardzo wysoko cenimy sobie profesjonalizm i zaangażowanie tego ośrodka – powiedziała dr Marzenna Guz-Vetter, szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

[alebankmodule ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI