Fundusze unijne: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.077.c.400x28 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach ECDI. Wcześniej porozumienie takie zawarł z EBI także Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego wsparcia technicznego.

Ignacy Kowalski

Na zdjęciach od prawej: Piotr Michałowski, dyrektor biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Na mocy porozumienia Krajowy Punkt Kontaktowy staje się krajową instytucją pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych ofertą Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, odpowiedzialną m.in. za analizę potrzeb beneficjentów w celu dopasowania odpowiedniego zakresu usług. KPK będzie prowadzić działalność informacyjną i promocyjną, zwiększając świadomość wśród odbiorców z Polski na temat wsparcia oferowanego przez centrum.

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (dalej: ECDI) ma głównie doradzać inwestorom, promotorom projektów i publicznym instytucjom zarządzającym w dobieraniu, formułowaniu i przygotowywaniu projektów. ECDI świadczy usługi na szczeblu zarówno unijnym, jak i lokalnym. Jest kompleksowym punktem obsługi inwestorów i promotorów, którzy potrzebują porady co do projektów inwestycyjnych i finansowania. Zarządzanie nim jest uregulowane oddzielną umową między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. ECDI korzysta z fachowej wiedzy i oferty doradczej udostępnianej przez EIB i Komisję Europejską, czerpie też z wiedzy krajowych banków i instytucji prorozwojowych oraz organów zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Może również współpracować z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi oraz organami zarządzającymi i w tym celu może zawierać partnerstwa umowne.

Plan Inwestycyjny dla Europy działa pełną parą, a jego rezultaty są doskonale widoczne w Europie. Do kwietnia 2016 r. Europejski ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI