Fundusze Noble Funds bez opłat i z 6% lokatą w BGŻOptima

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

„Fundusz z 6% lokatą” w BGŻOptima to połączenie wysokooprocentowanej trzymiesięcznej lokaty z atrakcyjną inwestycją w fundusze o różnym poziomie ryzyka. Klient korzystający z tej oferty ma możliwość wyboru jednego lub kilku spośród sześciu subfunduszy wydzielonych w Noble Funds TFI S.A. Takie połączenie daje możliwość wypracowania zysków wyższych niż pozwalają na to standardowe depozyty.

Obowiązujące niskie stopy procentowe sprawiają, że oprocentowanie produktów depozytowych nie pozwala na osiągnięcie wysokich zysków – mówi Marta Domańska-Trzaskoma, ekspert BGŻOptima – Dlatego oferujemy klientom produkty, które mogą dać wyższy zysk niż tradycyjne depozyty, są to np. lokaty inwestycyjne z gwarancją kapitału czy też połączenie lokaty z inwestycją w jednostki funduszy – dodaje.

W ramach „Funduszu z 6% lokatą” klient może zainwestować, w sześć subfunduszy Noble Funds TFI o zróżnicowanym poziomie ryzyka: Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Global Return, Noble Fund Obligacji, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Mieszany. Zarówno nabycia jednostek wyżej wymienionych funduszy, jak i konwersje pomiędzy nimi są zwolnione z opłat.

Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania na trzymiesięcznej lokacie wystarczy otworzyć depozyt na minimum 1 tys. złotych oraz w ciągu 5 dni roboczych złożyć i opłacić zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy Noble Funds TFI za kwotę minimum 2 tys. złotych. Klient musi utrzymać jednostki uczestnictwa przez cały okres trwania depozytu, aby utrzymać na nim wysokie oprocentowanie. W przypadku odkupienia jednostek przed terminem zakończenia lokaty, jej oprocentowanie wyniesie 2 proc. w skali roku.

„Fundusz z 6% lokatą” jest dostępny dla wszystkich klientów posiadających Konto Indywidualne w BGŻOptima. Oferta obowiązuje do 31 stycznia 2016 r. 

Szczegółowe parametry oferty „Funduszu z 6% lokatą”

  • 0 zł za nabycie i zamianę jednostek uczestnictwa w subfunduszach;

  • 0 zł za odkupienie jednostek uczestnictwa;

  • Kwota minimalna lokaty – 1000 zł;

  • Kwota minimalna inwestycji w fundusze 2000 zł;

  • Promocyjne stałe oprocentowanie 6 proc. w skali roku na lokacie 3-miesięcznej;

  • Możliwość dowolnego skompletowania koszyka pośród sześciu subfunduszy wydzielonych w funduszu Noble Funds TFI o różnym profilu ryzyka;

  • Jeden klient może założyć tylko 1 lokatę.

Więcej informacji na http://www.bgzoptima.pl/

Źródło: BGŻOptima