Fundusze Europejskie: Wędka dla firmy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.028.a.100xEuropejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomi 675 mln zł na poręczenia kredytów i gwarancje leasingowe dla sektora MŚP.

Środki te będą dystrybuowane przez dwie polskie firmy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. oraz POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., które zwyciężyły w otwartym konkursie na ich obsługę. EFL zamierza do końca 2013 r. sfinansować inwestycje leasingowe o wartości 375 mln zł, natomiast POLFUND udzieli małym i średnim firmom poręczeń kredytowych na kwotę około 200 mln zł.

Poręczenia na start

POLFUND to największy w kraju fundusz poręczeniowy o charakterze makroregionalnym, współpracuje z BZWBK (od 10 lat), PKO BP i Pekao, ale jest też otwarty na ofertę z innych banków. Posiada kapitał własny 66 mln zł, udziela poręczeń dla sektora MŚP w wysokości od 5 tys. zł do 3 mln zł, dotychczas zrealizował już 3,9 tys. umów na łączną kwotę 496 mln zł dla kredytów o wartości 1095 mln zł. Był jedynym z pierwszych funduszy poręczeniowych, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez EFI w latach 2001-2006.

EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

dysponuje kapitałem podwyższonego ryzyka oraz instrumentami gwarancyjnymi dla sektora MŚP z programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2010-13. Małe i średnie firmy mogą skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia, poręczenia kredytowego lub finansowania leasingowego.

Dzięki środkom z programu unijnego CIP w ciągu trzech lat POLFUND może wygenerować akcję kredytową dla MŚP o wartości 300-400 mln zł. Poręczenia o uproszczonych procedurach obejmą mikrofirmy działające na rynku krócej niż trzy lata. Flagowy produkt – „Poręczenie na Start” zawiera specjalne ułatwienia dla startup’ów – wydłużony standardowy okres zabezpieczenia spłaty kredytu (z 5 do 8 lat), w zależności od klasy ryzyka zwiększony (z 70 do 80 proc.) maksymalny poziom poręczenia, obniżone wymogi zabezpieczeń i udziału własnego przedsiębiorcy.

„Poręczenie Biznes Ekspres” dotyczy kredytów o mieszanej strukturze, tj. przeznaczonych na kapitał obrotowy i inwestycje. W stosunku do produktu standardowego ma wydłużony okres ważności (z 5 do 6 lat), oraz zwiększony poziom zabezpieczenia (z 70 do 80 proc.). Podobny charakter ma „Poręczenie Micro Inwest 2” dedykowane wyłącznie na inwestycje w sektorze MŚP.

GWARANCJE PORTFELOWE

BARBARA BARTKOWIAK, prezes POLFUND Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.: POLFUND dzięki współpracy z EFI wprowadzi na rynek m.in. poręczenia portfelowe udzielane we współpracy z bankami. Oznacza to uproszczenie procedur. Standardowo gwarancje dla MŚP są załatwiane w ciągu 24, maksymalnie 48 godzin, w przypadku poręczeń portfelowych bank, decydując się na finansowanie, włącza po prostu dany kredyt ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI