Fundusze Europejskie: Rolnik zbiera… wnioski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xW 2010 r. z tytułu płatnosci PROW 2007-2013 na konta rolników trafi ła rekordowa kwota 20,25 mld zł, tj. o 2 mld zł wyzsza niz rok wczesniej. ARiMR zakontraktowała juz około 90 proc. wszystkich srodków programu.

Agencja chwali się, że Polska jest liderem w dystrybucji unijnych funduszy z PROW, wypłaciła w przeliczeniu na złotówki o 2,8 mld zł więcej niż drugie w rankingu Niemcy i o 3,6 mld zł więcej niż trzecia – Francja. Transfery przebiegają w tempie rekordowym, tylko w ciągu czterech pierwszych dni realizacji dopłat bezpośrednich za 2010 r. ARiMR przekazała 3,5 mld zł na konta bankowe ponad 456 tys. rolników spośród 1,375 mln uprawnionych. Z tytułu tzw. dopłat ONW właściciele gospodarstw otrzymali dodatkowo ponad miliard złotych.

Plon z unijnym wspomaganiem

Wnioski o dopłaty obszarowe za 2010 r. złożyło ok. 1 mln 375 tys. rolników, cała pula dostępnych środków to blisko 13 mld zł. Kwota ta została obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny ofi cjalnego kursu wymiany, wynoszącego 3,9847 zł za euro, po tym samym kursie są przeliczane także płatności uzupełniające (np. do chowu owiec czy uprawy roślin strączkowych). Podstawowa dopłata do ziemi za 2010 r. (tzw. jednolita płatność obszarowa) wyniosła 562 zł/ha. Dopłata uzupełniająca, która przysługuje do niektórych upraw, np. do zbóż – to 327 zł/ha. Suma wypłat, zgodnie z porozumieniem akcesyjnym, wzrosła więc o 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągnęły poziom 100 proc. w relacji do obowiązujących w państwach tzw. starej 15.

Obecnie subwencje bezpośrednie w poszczególnych krajach UE wahają się od 500 euro od hektara w Grecji i na Malcie do 100 euro na Łotwie, przy unijnej średniej około 250 euro. W Polsce to 200 euro, we Francji ok. 250, w Niemczech ok. 300 euro. Kopertę fi nansową, z której wypłacane są dopłaty polskim rolnikom tworzą środki z funduszu unijnego, uzupełnione refi nansowaniem z budżetu krajowego. Kwota wsparcia jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze w 2004 r. i wysokości tzw. plonu referencyjnego. Nasz plon, który Bruksela uwzględniła przy ustalaniu pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI