Fundusze Europejskie: JESSICA idzie do banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xSamorządy inwestujące na obszarach miejskich uzyskają dostęp do ponad 900 mln zł z programu JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas), który jest wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Unijne wsparcie jest dedykowane na duże projekty miejskie generujące dochód, który pozwoli na zwrot zainwestowanego kapitału wraz z oprocentowaniem. Środki będą mogły być używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz – jak dotychczas – poprzez dotacje/granty. Od 2014 r. większość funduszy strukturalnych ma być dystrybuowana według tego rodzaju zasad. Z programu JESSICA prawdopodobnie skorzystają najszybciej województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie i pomorskie, zainteresowanie zgłosiły już samorządy woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Inżynieria finansowa

Program przewiduje wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz wyłonienie Menedżera Systemu Powierniczego, którego zadaniem będzie zawieranie umów z pośrednikami finansowymi, uruchamianie dla nich zwrotnego wsparcia oraz zajmowanie się aktualizacją ich biznesplanów i monitorowaniem wyników przez nich osiąganych. Fundusze rozwojowe będą dokonywać zwrotnych inwestycji w formie pożyczek, obligacji i wkładów kapitałowych w projekty w aglomeracjach powyżej 35 tys. mieszkańców oraz w miastach stolicach powiatów.

Będą to długookresowe instrumenty (do 20 lat), konkurencyjne w porównaniu z rynkowymi – o niższym oprocentowaniu. Po zrealizowaniu projektów środki będą zwracane do funduszu powierniczego i ponownie inwestowane.

Projekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. poprzemysłowych, mieszkaniowych i usługowych) wych) mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki lub podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Miliony euro z górnej półki

Na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI