Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (96): Krojenie brukselki:

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.03.foto.026.323x40Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski w latach 2014-2020, największe środki uzyskają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Polska otrzyma 105,8 mld euro (440 mld zł), w tym 72,9 mld euro na politykę spójności i 32,1 mld euro (o 12 proc. więcej niż w latach 2007-2013) na wspólną politykę rolną. W poprzedniej perspektywie budżetowej UE dostaliśmy 101,5 mld euro. Z nowego rozdania środków polityki spójności UE do Polski trafi 82,5 mld euro, z tego regiony dostaną ponad 31,2 mld euro. Samorządy województw mogą więc zarządzać dużo większą pulą europejskich środków – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji 25 proc., obecnie jest to 40 proc. koperty krajowej.

Manna dla regionów

W latach 2014-2020 ma być realizowanych sześć krajowych programów operacyjnych, w tym jeden dla Polski Wschodniej oraz szesnaście programów regionalnych. Na obszarach, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej, dofinansowanie projektów wyniesie od 25 do 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Na największą pomoc – 50 proc. kosztów inwestycji – mogą liczyć przedsiębiorcy z tzw. ściany wschodniej (warmińsko- mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie), do 35 proc. w regionach świętokrzyskim, małopolskim, radomskim, ostrołęcko-siedleckim, ciechanowsko-płockim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, łódzkim, opolskim i lubuskim. O zwrot 25 proc. nakładów będą ubiegać się inwestorzy z woj. wielkopolskiego, woj. dolnośląskiego i woj. śląskiego

Najniższe wsparcie – od 10 proc. do 35 proc. kosztów projektu zostało ustalone w woj. mazowieckim, które przekroczyło już poziom 75 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca, utraciło status regionu biednego i może liczyć co najwyżej na 60 proc. obecnej alokacji środków.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w latach 2004-2012 dostaliśmy z Brukseli ponad 76,8 mld euro, wpłacając z tytułu składek członkowskich 22,8 mld euro. Saldo rozliczeń wyniosło 50,2 mld euro, co oznacza, że za jedno euro wpłacone do budżetu UE, uzyskaliśmy 2,85 euro. Średnie tempo wzrostu PKB Polski było w tym samym okresie o 3,5 pkt. proc. wyższe niż w krajach UE-27.

Trudna sztuka… dojenia Raport zespołu prof. dr. Wojciecha Misiąga (WSIiZ w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI