Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (79): Grzej słoneczko…!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.078.250xMinisterstwo Gospodarki chce zwolnic z podatku akcyzowego osoby, które zainstaluja w swoim gospodarstwie domowym kolektory słoneczne, pompy ciepła wykorzystujace powietrze czy kotły lub piece na biomase.

Rząd przygotował projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, która umożliwi regulację rynku i wdrożenie unijnej dyrektywy 28/2009/WE. Pol- ska musi wywiązać się ze zobowiązania wobec Brukseli, iż do 2020 r. osiągnie w krajowym bilansie co najmniej 15- proc. udział zielonej energii. Zdaniem ekspertów bez no- wych regulacji prawnych grozi nam kara za niewdrożenie dyrektywy (ok. 0,5 mln zł za każdy dzień opóźnienia) oraz utrata miliardów euro dotacji do produkcji zielonej energii w latach 2014-2020.t

Solar odchudzi domowe rachunki W ramach regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 przeznaczono 231 mln zł na energetykę sło- neczną (20 proc. budżetu na OZE). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010-2014 wypłaci ponadto 450 mln zł dopłat do kredy- tów na zakup i montaż kolektorów słonecznych do pod- grzewania wody użytkowej. Partnerami tego programu są zrzeszenia Banku BPS i SGB-Banku.

Od sierpnia 2010 r. osoby prywatne i wspólnoty miesz- kaniowe mogą otrzymać zwrot 45 proc. brutto kapitału kredytu na sfi nansowanie kosztów kwalifi kowanych insta- lacji solarów (nie więcej niż 2,5 tys. zł do 1 mkw.). Fundusz ocenia, że program pozwoli na zainstalowanie kolektorów o pow. ponad 250 tys. mkw. (25 boisk piłkarskich), co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton.

Z danych NFOŚiGW wynika, że w ciągu dwóch lat banki złożyły 26 558 wniosków o dotację dla benefi – cjentów na łączną kwotę 175 130 tys. zł (w tym dla wspólnot mieszkaniowych 23 wnioski na kwotę 1 199 tys. zł). Właściciele domów jednorodzinnych instalują przeciętnie po trzy kolektory o łącznej powierzchni ok. 6,4 mkw. Średnio koszt zestawu wynosi 14,5 tys. zł, a dotacja – 6,5 tys. zł.

Dotacja nakręca sprzedaż

W I pół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI