Fundusz Eques Akumulacji Majątku FIZ zadebiutował na GPW

Fundusz Eques Akumulacji Majątku FIZ zadebiutował na GPW
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Certyfikaty inwestycyjne funduszu zamkniętego Eques Akumulacji Majątku FIZ zadebiutowały w poniedziałek na warszawskiej giełdzie. Fundusz zarządzany jest przez Eques Investment TFI.

„To trzeci fundusz z naszej oferty, który wprowadzamy na rynek giełdowy, to zwieńczenie szerszego projektu. Wszystkie nasze fundusze stosują aktywne strategie inwestycyjne, jesteśmy aktywnym inwestorem na giełdzie” – powiedział prezes Eques Investment TFI Tomasz Korab.

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Eques Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną

Eques Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe obligacje skarbowe i hipoteczne listy zastawne. Fundusz może również utrzymywać krótkoterminową ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych.

Fundusz wykorzystuje okazje rynkowe

Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

Fundusz emitował w latach 2017-2021 certyfikaty inwestycyjne różnych serii, z czego część została wykupiona i umorzona.

W konsekwencji łączna liczba dotychczas wyemitowanych i nieumorzonych certyfikatów wynosi 9.666 sztuk, będących w posiadaniu 42 inwestorów. Ich wartość wynosi łącznie około 12 mln zł.

Ponadto na podstawie zatwierdzonego przez KNF na początku listopada 2021 roku prospektu Eques Investment TFI zamierza przeprowadzać kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. 

Źródło: PAP BIZNES