Fryderyk Skarbek na nowej monecie kolekcjonerskiej NBP

Fryderyk Skarbek na nowej monecie kolekcjonerskiej NBP
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski wprowadza we wtorek do obiegu monetę srebrną o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści – Fryderyk Skarbek”.

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę srebrną o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści – Fryderyk Skarbek” #NBP #monety #FryderykSkarbek @nbppl

Na awersie monety przedstawiona została otwarta księga, na której widnieje tytuł jednego z dzieł Fryderyka Skarbka: „Gospodarstwo narodowe” oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Na rewersie znajduje się portret Fryderyka Skarbka, a po jego lewej stronie, na karcie księgi zapisano autorską definicję „gospodarstwa narodowego”. Poniżej znajdują się daty urodzin i śmierci Fryderyka Skarbka.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 15 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 120 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze emisyjnym.

Kim był Fryderyk Skarbek?

Fryderyk Florian Skarbek (1792–1866) to myśliciel o wszechstronnych dokonaniach, […] nazywany jest ojcem polskiej ekonomii. W swoich dziełach uwypuklał pojęcie narodu, wiążąc w całość wszystkie zjawiska związane z gospodarką ogólnonarodową. Warunków rozwoju i dobrobytu społecznego upatrywał Skarbek w istnieniu szerokiej grupy średnich właścicieli. Z kolei w celu likwidacji ubóstwa chłopów i nędzy robotników najemnych postulował przekształcenie ich w rzeszę drobnych przedsiębiorców. […] akcentował znaczenie własności prywatnej, która lepiej służy rozkwitowi społecznemu niż interwencjonizm państwowy i biurokracja. Postulował rozwój przemysłu, działania prowadzące do zmniejszenia długu publicznego i redukcję obciążeń fiskalnych. Uczony kładł nacisk na konieczność pozyskiwania kapitału poprzez prywatne oszczędności oraz zaznaczał nieodzowność równomiernego wzrostu wszystkich dziedzin gospodarki. […] wspierał zakładanie kas oszczędnościowych dla robotników – pisze w folderze emisyjnym dr Grzegorz Jeż.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 22 maja. NBP wprowadzi do obiegu monetę okolicznościową o nominale 5 zł z okolicznościowym napisem „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Jej nakład wyniesie do 38 424 000 sztuk, co ma symbolicznie odzwierciedlić liczbę mieszkańców Polski.

Źródło: NBP