Forum Usług Płatniczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ta doroczna, czwarta już konferencja odbyła się 29 października br. Jej uczestnicy i goście wypełnili sale stołecznego hotelu Sound Garden.

Powitał ich wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek. O szansach i wyzwaniach stojących przed uczestnikami rynku płatności mobilnych mówił Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o.

Temat wiodący sesji pierwszej brzmiał: Rozwój przez innowacje czy efekt skali? W jej trakcie zaprezentowano kluczowe wyniki i wnioski z raportu z projektu badawczego przeprowadzonego w 2014 r. w ramach grantu ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, zakładu własnego Warszawskiego Instytutu Bankowości, przez zespół dr. Michała Polasika i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Badanie miało wiele celów, chodziło m.in. o określenie kierunków, a także perspektyw rozwoju polskiego rynku płatności detalicznych na najbliższe lata, poznanie strategii banków i agentów rozliczeniowych wobec wdrażania innowacji płatniczych, ocenę szans powodzenia różnych typów innowacji (np. płatności mobilnych, natychmiastowych oraz biometrii czy potrzeb sektora bankowego w zakresie nowoczesnych systemów przetwarzania i rozliczenia płatności detalicznych).

W panelu dyskusyjnym: Rozwój przez innowacje czy efekt skali? – uczestniczyli: Bartosz Ciołkowski, dyrektor MasterCard Europe w Polsce; Grzegorz Długosz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o.; Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce; Wojciech Pantkowski, przewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP, dyrektor zarządzający Departamentem Klienta Detalicznego Banku Pekao S.A.; Marek Paradowski, przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych ZBP, prezes zarządu Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., dr Michał Polasik i Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

W trakcie sesji drugiej poruszano temat: Innowacje czy cięcie kosztów? Nie bez powodu. Niedawno wprowadzone oraz planowane regulacje płatnicze negatywnie wpływają na dochodowość tradycyjnych instrumentów płatniczych. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy istotną cechą nowych produktów nie stanie się obniżanie kosztów. A także nad tym, czy zyski związane z wdrożeniem powstających nowych, często innowacyjnych usług płatniczych mogą pokryć dotychczasowe straty. Organizatorzy forum zamierzali przedstawić różne punkty widzenia problemu innowacji i kosztów w kontekście zmian regulacyjnych.

O konwergencji płatności mobilnych mówił Tomasz Wardziak, Product Delivery Manager w MasterCard Europe. Kierunek: innowacje. Warunek: bezpieczeństwo – tak brzmiał temat wystąpienia dr. Tomasza Jończyka, dyrektora Linii Biznesowej Rozliczenia Sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Nad tym, czego oczekuje dzisiejszy konsument po innowacjach płatniczych, zastanawiał się Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce. Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów omówił Michał Olczak, członek zarządu Obserwatorium.biz.

Sesję trzecią poświęcono temu, jak regulacje prawne mogą wpłynąć na przyszłość usług płatniczych w Polsce. Obserwator rynku finansowego jest ostatnio mocno regulowany. Wprowadzane zmiany to dla niektórych zagrożenie dla funkcjonującego systemu, inni uważają wszakże, że dobrze wykorzystane mogą być zaczynem dalszego rozwoju. By jednak tak się stało, niezbędna jest znajomość wyzwań stojących przed sektorem. Dlatego też uczestnicy sesji przedstawili najważniejsze regulacje dotyczące rynku usług płatniczych, które będą miały na niego wpływ w perspektywie najbliższych lat.

Paweł Bułgaryn, koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych w Ministerstwie Finansów zastanawiał się, czy dyrektywa PAD jest szansą na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy też nadmierną interwencją regulatora. Dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, swoje wystąpienie poświęcił PSD2. Skupił się na tym, czy będzie to marginalizacja banków, czy może szansa na nowy biznes. Zmiany regulacyjne w działalności agentów rozliczeniowych przedstawił Piotr Majer z Komitetu Agentów Rozliczeniowych ZBP i Elavon Financial Services Limited. W panelu dyskusyjnym: Przyszłość innowacji płatniczych w kontekście regulacji – uczestniczyli dr Miłosz Brakoniecki, członek zarządu Obserwatorium.biz; Paweł Bułgaryn; Tadeusz Kościński z Banku Zachodniego WBK S.A., członek prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP; Piotr Majer; Tomasz Misiak z Banku Millennium S.A., członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP oraz Jacek Uryniuk, redaktor naczelny Cashless.pl.

(ala)