Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Nowoczesne wsparcie banków

Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Nowoczesne wsparcie banków
Fot. Asseco Poland
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Arturem Wizą, wiceprezesem zarządu w Asseco Poland, rozmawiał Bohdan Szafrański.

Czy Asseco, jako software house, dostrzega konieczność wykorzystania chmury w obszarze bankowym?

– Bankowość, jak każdy inny sektor gospodarki, potrzebuje dziś optymalizacji kosztów. Bank jest specyficznym rodzajem przedsiębiorstwa, podlegającym wprawdzie odrębnym regulacjom, ale nie na tyle odmiennym od pozostałych firm, aby mógł on zignorować dostępne technologie czy metody organizowania systemów informacyjnych i zarządzania nimi. Warto przypomnieć, że bankowość stanęła dzisiaj wobec konkurencji podmiotów spoza sektora, świadczących usługi finansowe. Podmioty te, tzw. fintechy, w większości przypadków wykorzystują przetwarzanie danych w chmurze, dzięki czemu optymalizują koszty i obniżają barierę wejścia na rynki finansowe, zyskując zarazem dodatkową przewagę konkurencyjną w stosunku do klasycznych banków. Jeśli uwzględnić dodatkowo presję głównych dostawców technologii, takich jak Oracle, IBM, Microsoft, aby użytkownicy ich technologii przenosili się do chmury obliczeniowej, w szczególności oferowanej przez tychże dostawców, to odpowiedź na postawione pytanie będzie już w miarę prosta. Wydaje się, że banki również powinny bardzo poważnie rozważyć wykorzystanie chmury przynajmniej dla części użytkowanych przez siebie systemów informacyjnych.

Jakie systemy państwa firmy są już dostępne w chmurze dla bankowości? Czy jesteście gotowi do świadczenia usług w modelu subskrypcyjnym?

– Chcemy, aby wszystkie systemy, które oferujemy bankom, były dostępne w chmurze. W zasadzie możemy powiedzieć, że dostarczaliśmy systemy w chmurze obliczeniowej, zanim na świecie zaczęto posługiwać się słowem „cloud”, a w Polsce mówić o usługach chmurowych. Przecież już od dwudziestu lat udostępniamy bankom spółdzielczym systemy Asseco jako usługę w modelu zbliżonym do subskrypcji, wykorzystując przy tym centrum przetwarzania danych należące do Asseco. Wszystko oczywiście zależy od zdefiniowania pojęcia chmury obliczeniowej, jeśli jednak zgodzimy się co do tego, że chmura to po pierwsze – wariant dostarczania systemu IT w formie usługi z zewnętrznego ośrodka przetwarzania, pozwalający zaoszczędzić przedsiębiorstwu koszty, a po drugie – że jest to model biznesowy polegający na opłacaniu cyklicznej subskrypcji za dostęp do usługi w miejsce jednorazowego kupowania licencji i infrastruktury, to okaże się, że Asseco ma systemy w chmurze dla banków od wielu, wielu lat.

Oczywiście definicja chmury cały czas ewoluuje. Dziś do wskazanych powyżej czynników możemy dodać szereg nowych elementów, jak łatwość wyjścia z kontraktu subskrypcyjnego czy technologiczne wymagania dla systemów informatycznych, aby były lepiej przygotowane do przetwarzania chmurowego, w sensie łatwości skalowania wydajności na podstawie dostępnej mocy obliczeniowej. Pracujemy ze wszystkimi kluczowymi dostawcami technologii chmurowych, dostosowując nasze systemy do ich wymagań.

Jeśli chodzi o model subskrypcyjny, naszą ambicją jest, aby taki model rozliczeniowy był stosowany wszędzie tam, gdzie klient dostrzega w nim wartość. Jest to szczególnie istotne dla inicjatyw startupowych, gdzie kluczową rolę odgrywa niski koszt wejścia. Mniej ciekawa jest subskrypcja dla przedsięwzięć z pewnym biznesplanem, gdzie skala niepewności realizacji przyszłego biznesu jest nieduża. Asseco jest oczywiście przygotowane do obsługi swoich klientów w modelu subskrypcyjnym.

Dlaczego instytucjom finansowym może się opłacić korzystanie z subskrypcji?

– Jeśli instytucja finansowa rozpoczyna przedsięwzięcie, którego skali nie jest w stanie przewidzieć, wówczas jest zainteresowana podzieleniem się ryzykiem z dostawcami kluczowych zasobów, potrzebnych do realizacji inicjatywy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy zasoby te mają być dostępne od razu, a inwestycja spłaci się po jakimś czasie i przy osiągnięciu pewnej skali. Dostawca systemu oferowanego w formie usługi i rozliczanego w formie subskrypcji przejmuje istotną część ryzyka biznesowego, tym samym przestaje być tylko dostawcą, stając się raczej partnerem w inicjatywie. Wydaje się, że taka forma rozliczenia zmienia znacząco relację pomiędzy podmiotem nabywającym technologię, np. bankiem, a jej dostawcą. W Asseco stworzyliśmy produkt, który nazwaliśmy Bank out of the Box, w skrócie – Asseco BooX, dzięki któremu możemy dostarczać całe spektrum systemów pozwalające uruchomić i prowadzić bank właśnie w formie subskrypcji.

W których bankach funkcjonują już rozwiązania Asseco oparte na chmurze, i jak się one sprawdzają?

– Wspomniałem już o naszych systemach dostarczanych od lat na rynek banków spółdzielczych. W ostatnich miesiącach podjęliśmy inicjatywę szczególną. Wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku i Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie finalizujemy realizację projektu przeniesienia tych instytucji na pełną infrastrukturę Asseco BooX, zainstalowaną w Centrum Przetwarzania Danych Asseco. Chcąc zaakcentować unikalną szansę uzyskania efektu synergii przez te banki, nadaliśmy temu rozwiązaniu dla lokalnego sektora finansowego nazwę Wspólna Platforma Informatyczna. Liczymy, że banki w Płońsku i Lubaczowie odnotują znaczące korzyści z tej transformacji. Będziemy chcieli je zmierzyć i podzielić się tym doświadczeniem, otwierając – mam nadzieję – drogę innym do znaczącego obniżenia kosztów i uwolnienia energii pracowników do zajmowania się klientami, a nie technologią.

Wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku i Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie finalizujemy realizację projektu przeniesienia tych instytucji na pełną infrastrukturę Asseco BooX, zainstalowaną w Centrum Przetwarzania Danych Asseco. Liczymy, że banki te odnotują znaczące korzyści z tej transformacji. Będziemy chcieli je zmierzyć i podzielić się tym doświadczeniem, otwierając – mam nadzieję – drogę innym do znaczącego obniżenia kosztów i uwolnienia energii pracowników do zajmowania się klientami, a nie technologią.

Kluczem w tym przypadku nie jest chmura obliczeniowa jako taka, ale to, co w niej się znajduje, czyli systemy informatyczne oferowane w formie usługi i subskrypcji. Istotnym elementem jest tu również dostarczanie dodatkowych usług administrowania tą infrastrukturą, tzw. IT BPO. Zatem z mojej perspektywy zaczynamy mówić o banku w chmurze lub banku jako usłudze (w zakresie technologii oczywiście). Bardzo się też cieszę, że pierwszą polską instytucją finansową w chmurze będzie bank spółdzielczy, a raczej banki spółdzielcze.

Jesteście państwo również dostawcą chmury, czy koncentrujecie się raczej na produkcji oprogramowania? Kto jest waszym partnerem, jeśli chodzi o dostarczanie usług cloudowych?

– Asseco jest producentem oprogramowania. To było i jest nasze DNA. Możemy być dostawcą chmury w skali lokalnej, np. dla rynku banków spółdzielczych, ale konkurowanie w dostarczaniu usług chmurowych w skali globalnej ze światowymi dostawcami nie jest naszą strategią. Nie będziemy budować skali globalnej, a w przypadku dostawców chmury to właśnie ona jest jednym z podstawowych czynników sukcesu. Także jeśli chodzi o produkcję urządzeń do chmury: serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych – uważamy, że są w tym obszarze firmy lepsze od nas. Nie będziemy się z nimi ścigać, tylko wejdziemy w partnerstwa. Obecnie rozmawiamy z Operatorem Chmury Krajowej, Google, IBM, Microsoft, Amazon i Oracle. Z jednymi mamy strategiczną współpracę od lat, z innymi właśnie startujemy.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie rozwiązań dostarczanych przez Asseco w ramach chmury…

– Każde rozwiązanie, dedykowane bankom lub innym instytucjom finansowym, musi być bezpieczne. Pod tym względem jest to bardzo wymagający sektor. Oferujemy wyłącznie rozwiązania, które uważamy za bezpieczne, a dostawcy infrastruktury w chmurze mają pełną świadomość wymagań związanych z bezpieczeństwem. Oczywiście sama chmura nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony, konieczne jest poprawne skonfigurowanie środowiska w chmurze i właściwa budowa aplikacji. Można jednak przyjąć, że aplikacja udostępniana w środowisku chmury powinna być co najmniej tak bezpieczna, jak ta sama aplikacja udostępniana w środowisku lokalnym.

Na zakończenie poprosiłbym o ujawnienie, choć w części, planów firmy odnośnie udostępniania aplikacji bankowych w chmurze. Czy szykowane są jakieś nowości związane z ofertą dla banków na ten rok?

– Wspólnie z IBM pracujemy nad kilkoma projektami. Podobnie jest z Operatorem Chmury Krajowej i Google. Niestety nie mogę ujawnić nazw potencjalnych klientów. 

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK