Forum Technologii Bankowych 2017

Forum Technologii Bankowych 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Świat finansów w coraz większym stopniu korzysta z zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Systemy bankowości mobilnej i płatności natychmiastowych, optymalne zarządzanie zasobami big data czy wreszcie automatyzacja procesów backoffice'owych - wszystkie te obszary stanowią efekt współdziałania pomiędzy bankowcami a dostawcami rozwiązań IT. 26 kwietnia br. obydwa te środowiska spotkały się podczas drugiej już edycji Kongresu Forum Technologii Bankowych.

Konferencję zapoczątkowało wystąpienie dr. Mieczysława Groszka, byłego wiceprezesa Związku Banków Polskich odpowiedzialnego za obszar technologiczny w polskiej bankowości i kwestie związane z cyfryzacją gospodarki. Przypomniał on, iż polski sektor bankowy pod względem zaawansowania technologicznego wyróżnia się na tle nie tylko europejskim, ale i globalnym. Wymowną formą uznania zasług polskich bankowców jest ich zaangażowanie przez władze wspólnotowe w proces budowy nowoczesnych rozwiązań regulacyjnych dla sektora finansowego w zjednoczonej Europie. – Tak silne kompetencje udało nam się stworzyć, ponieważ po prostu potrafiliśmy ze sobą współpracować – zaznaczył były wiceprezes ZBP. Obecnie z tych samych doświadczeń rodzimego sektora finansowego korzysta sektor administracji publicznej, tworząc kolejne usługi dla obywateli. Dr Mieczysław Groszek zaznaczył, że poziom zaawansowania technologicznego polskich instytucji finansowych i ich stałe współdziałanie z podmiotami z branży IT uzasadnia twierdzenie, iż polska bankowość wyprzedziła epokę fintechów. – Technologie bankowe splecione z bankowością, do tego sprowadza się istota fintechów – wskazał były wiceszef ZBP.

Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP, podziękował swojemu poprzednikowi za liczne działania na rzecz digitalizacji zarówno polskiej bankowości, jak i sektora publicznego. Przypomniał również, jak dynamicznie rozwijało się Forum Technologii Bankowych w ostatnich latach. Obecnie w jego skład wchodzą 43 firmy z branży IT; w ostatnich 12 miesiącach do FTB dołączyło siedem instytucji. – FTB działa jako ekosystem wokół polskiej bankowości – zaznaczył. Działania podejmowane przez Forum przedstawił jego wiceprzewodniczący, Tadeusz Woszczyński. Omówił on funkcjonowanie poszczególnych grup roboczych w ramach FTB, jak również najważniejsze inicjatywy podejmowane przez poszczególne komórki i całą organizację. – Dzisiejsza konferencja stanowi ukoronowanie działalności Forum. Chcemy pokazać najnowsze trendy i aktualne wyzwania, ale również zaprezentować nasz dorobek. Pragniemy, żeby kongres stał się platformą wymiany doświadczeń – stwierdził Tadeusz Woszczyński.

Jak nowe technologie będą wpływać na funkcjonowanie sektora finansowego w nadchodzących latach? Ambitna próbę zmierzenia się z futurystycznymi wizjami podjął Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim S.A. Na początku wskazał, iż wszelkie prognozy w tym zakresie traktować należy z wielka ostrożnością; tempo rozwoju technologii jest znacznie szybsze niż zdolność percepcji ludzkiego mózgu. – Ludzki mózg dokonuje przewidywań w sposób liniowy a technologia rozwija się wykładniczo – podkreślił Szymon Wałach. Nawet jednak jeśli obecnie przyszłość jest niedoszacowana, to i tak rozwój technologii wskazuje rewolucję, z jaką przyjdzie się zmierzyć w nadchodzącym okresie. W ciągu kolejnych lat liczba wykorzystywanych danych zwiększy się pięciokrotnie, przy czym dwie trzecie a nich pochodzić będzie z internetu rzeczy. – Liczba połączonych ze sobą urządzeń wzrośnie do ok. 50 mld – stwierdził przedstawiciel PKO Banku Polskiego.

Przykładem producenta informacji może być choćby autonomiczny pojazd Google, który wytwarza aż 9 GB danych na sekundę. Głównym beneficjentem takiego stanu rzeczy będą firmy takie, jak Google czy Facebook, które nie tylko doskonale radzą sobie z analizą i przetwarzaniem dużych zasobów, ale również posiadły zdolność ich monetyzacji. – Pięć firm globalnych ma dziś na własność klienta. To, że banki posiadają dane tych klientów przestaje mieć znaczenie – podkreślił Szymon Wałach. Oznacza to, iż bankowcom przyjdzie funkcjonować w zupełnie innym ekosystemie, w którym banki zamiast konkurować ze sobą powinny skupić się na wspólnym stawianiu czoła wyzwaniom. – Zdolność banków do współpracy będzie decydować o tym, czy polska bankowość wejdzie na kolejny poziom – podsumował przedstawiciel PKO Banku Polskiego.

Pierwszą część Kongresu zakończyło wręczenie nagrody dla Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego. Tytuł ten otrzymał prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Piotr Alicki. – Najbardziej cieszy mnie fakt, iż doceniono to, co się dzieje w cyfryzacji Polski, całego życia gospodarczego, obywatelskiego, konsumenckiego – zaznaczył Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego.

Karol Jerzy Mórawski