Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W obliczu najnowszych wyzwań stojących przed sektorem bankowości spółdzielczej Bank BPS zakłada ciągły rozwój technologii informatycznych wspierających realizację jego celów strategicznych i zrzeszonych banków spółdzielczych.

Dariusz Olkiewicz

Zadanie to realizowane jest przez Departament Informatyki i Spółkę IT BPS, które to poprzez podejmowanie działań z zakresu IT wspierają bieżącą działalność Banku BPS, a także aktywnie uczestniczą w jego rozwoju, spółek zależnych oraz zrzeszonych banków spółdzielczych.

W ramach realizacji strategii Bank BPS podjął wiele działań obejmujących modernizację architektury systemów IT, wdrożenie rozwiązań istotnie wpływających na poprawę bezpieczeństwa, rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań wspierających obszar sprzedaży i rozwoju biznesu oraz realizację projektów regulacyjnych.

W najbliższej przyszłości realizacja celów wyznaczonych w strategii, wspieranie bieżącej działalności i rozwoju będzie wspomagane przez:

 • rozwój wspólnego IT zrzeszenia,
 • powołanie Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia, rozumianego znacznie szerzej niż tylko usługi z obszaru IT,
 • wspomaganie komunikacji w zrzeszeniu,
 • zachowanie pełnej zgodności regulacyjnej.

Wspólne IT zrzeszenia

Rozwój wspólnego IT będzie zorientowany na optymalizację kosztów IT oraz zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa informatycznego banków spółdzielczych. Integracja IT pozwoli ponadto na zwiększenie skali działań w zakresie rozwoju aplikacji i zamknięcia luki technologicznej w stosunku do banków komercyjnych. Wdrożenie wspólnego IT w zrzeszeniu będzie oznaczać również integrację infrastruktury sprzętowej i sieciowej dedykowanej do obsługi wspólnych systemów oraz docelowo również urządzeń peryferyjnych pracowników banków spółdzielczych. Dodatkowo wspólne systemy bankowe umożliwią dalszą integrację procesów i ich efektywną obsługę w ramach Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS („CRUZ BPS”).

Wspólne IT zrzeszenia staje się faktem już dzisiaj, ponieważ niektóre projekty i przedsięwzięcia Banku BPS są już lub wkrótce będą udostępniane zainteresowanym.

 • MultiCentaur – nowoczesna, uniwersalna i bezpieczna platforma rozliczeniowa dla Zrzeszenia BPS, pozwalająca na ujednolicenie oraz automatyzację procesów obsługi wszystkich podstawowych rodzajów rozliczeń bankowych zrzeszenia.
 • MultiDealing – platforma zawierania transakcji wymiany walutowej oraz składania depozytów dla klientów banków spółdzielczych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
 • Integracja kart płatniczych z aplikacjami mobilnymi typu Google i Planet Mobile – tzw. tokenizacja kart płatniczych.
 • Opracowanie koncepcji udostępnienia płatności mobilnych BLIK dla banków spółdzielczych z całego Zrzeszenia BPS.
 • W przygotowaniu model udostępniania bankom spółdzielczym systemu antyfraud wspierającego proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym oraz systemu Rapid7 wspomagającego zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych, w tym wykrywającego podatności i weryfikującego skuteczność zabezpieczeń.

Dariusz Olkiewicz

Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A., posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI