Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014 – dzień drugi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.ftbs.01.400x264Trwa VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, jedno z najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli banków spółdzielczych.

Otwarcia drugiego dnia dokonał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. O zasadzie celowości w procesie przetwarzania danych przez banki mówiła Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

kowalik.weronika.01.600x400

Dwie sesje
Organizatorzy forum przygotowali tego dnia dwie sesje tematyczne. Pierwszą z nich zatytułowano „Czy stać nas na dotrzymanie kroku wymogom rynkowym i regulacyjnym?”. W założeniach w jej trakcie miano dokonać przeglądu głównych aktualnych zmian prawnych dotyczących banków spółdzielczych, które wiążą się z koniecznością wprowadzania nowych rozwiązań w ich systemach informatycznych. Rosnąca liczba, skala i stopień skomplikowania projektów teleinformatycznych prowadzonych równolegle w bankach powodują, że coraz ważniejsze staje się centralne zarządzanie priorytetami projektów oraz zmianami w organizacji, wywołanymi przez nowe rozwiązania technologiczne. Warto zatem wiedzieć jak radzą sobie z tym najlepsi, poznać zdanie ekspertów na ten temat i wreszcie policzyć ile tak naprawdę kosztują banki wdrożenia oraz zastanowić się czy są one opłacalne.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014:

Wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego miały być wystąpienia dr. Grzegorza Kotlińskiego z Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (poświęcone efektywności nakładów na IT ponoszonych przez banki spółdzielcze) oraz Roberta Hegmita, dyrektora Centrum Operacyjnego i IT SGB-Banku S.A. (poświęcone zarządzaniu kosztami w ramach zrzeszenia i roli banku zrzeszającego). Moderowanie panelu powierzyli organizatorzy Krzysztofowi Wawrzyniakowi, doradcy zarządu, pełnomocnikowi zarządu ds. realizacji projektów w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Do dyskusji zaprosił on: Jerzego Bańkę, wiceprezesa Związku Banków Polskich; dr. Grzegorza Kotlińskiego; Roberta Hegmita; Andrzeja Szczyglewskiego, dyrektora Departamentu Informatyki w Banku BPS S.A.; Janusza Matusza, wiceprezesa zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Łukasza Pawłowskiego, radcę prawnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

kotlinski.grzegorz.01.600x400

Sesję drugą tego dnia, a już piątą w czasie forum, poświecili organizatorzy chmurze obliczeniowej – aspektom prawnym i bezpieczeństwie oferowanych usług. Założono, że poprzedzi ją wystąpienie gościa specjalnego – prof. dr. hab. inż. Wojciecha Cellary – eksperta Komisji Europejskiej, członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, kierownika Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zatytułowane: „Z małej chmury deszcz korzyści, czyli chmura w bankach spółdzielczych”.

cellary.wojciech.01.600x400

O moderowanie panelu poproszono dr. Mieczysława Groszka, wiceprezesa Związku Banków Polskich, przewodniczący Rady Programowej FTBS, a do dyskusji zaproszono: prof. Wojciecha Cellary; mec. Izabelę Kowalczuk, arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej; mec. Stefana Cieślę z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Daniela Sawczuka, informatyka w Banku Spółdzielczym w Tczewie.  

 

Wg założeń organizatorów ostatnim punktem tak drugiego dnia obrad, jak i całego VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej miały być wnioski i rekomendacje, przygotowane przez dr. Mieczysława Groszka.

groszek.mieczyslaw.01.600x400

Zobacz:

Relacja z Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2014 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”