Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Przełomowe porozumienie pomiędzy BPS a CPBiI

Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Przełomowe porozumienie pomiędzy BPS a CPBiI
Fot. Marzena Stokłosa, Copyright: CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Tegoroczna kolacja ma charakter tyleż uroczysty, co roboczy”, tymi słowami redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” Maciej Małek zainaugurował galę, tradycyjnie już podsumowującą pierwszy dzień obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Trudno o bardziej zwięzłe i zarazem trafne podsumowanie wieczoru, podczas którego parafowano przełomowe z punktu widzenia edukacji finansowej młodego pokolenia porozumienie pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości a Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Efektem tej szczególnej umowy będzie stworzenie odrębnego cyklu wykładów na temat spółdzielczości bankowej w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Efektem porozumienia pomiędzy #BPS a #CPBiI będzie stworzenie odrębnego cyklu wykładów na temat spółdzielczości bankowej w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” #ForumLiderówBS #BankiSpółdzielcze #ZBP

Przybyłych na uroczystość gości powitał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. W gronie tym znaleźli się między innymi Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi, prof. Grażyna Ancyparowicz – członek Rady Polityki Pieniężnej, Zdzisław Sokal – członek Komitetu Stabilności Finansowej i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Krystyna Skowrońska – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Jacek Bartkiewicz – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Krystyna Majerczyk-Żabówka – prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Halina Wiśniewska – dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK, Paweł Tomczak – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP oraz Rafał Bednarek – wiceprezes Biura Informacji Kredytowej. Na sali nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantów sektora, na czele z szefami obydwu banków zrzeszających: Zdzisławem Kupczykiem i Mirosławem Skibą oraz prezesami spółdzielni systemów ochrony instytucjonalnej Sławomirem Czopurem i Adamem Skowrońskim.

– Jestem członkiem banku spółdzielczego, a jako młody rolnik należałem nawet do rady nadzorczej tej instytucji – zadeklarował podczas wystąpienia Krzysztof Ardanowski. Podkreślił on, iż historia polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego już od czasu zaborów związana jest ze spółdzielczością bankową.

Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Wykorzystać digitalizację dla rozwoju poszczególnych banków i całego sektora >>>

Potrzeba rozwoju spółdzielczości bankowej

Również i we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym trendy rynkowe dyktują takie zjawiska jak globalizacja i powiązany z nią przepływ kapitału czy też konkurencja ze strony dużych podmiotów, nasuwa się kluczowe pytanie: czy lokalny sektor finansowy jest w ogóle potrzebny i czy poradzi sobie z tak potężnymi wyzwaniami.

– Zadaję to pytanie jako rolnik spod Torunia, ale też jako minister rolnictwa, odpowiedzialny za to wszystko, co w polskim rolnictwie jest wielka szansą – powiedział Krzysztof Ardanowski.

Stwierdził on również, że istnieje bezsporna potrzeba rozwoju spółdzielczości bankowej. Aby jednak tak się stało, lokalne banki muszą w większym stopniu wsłuchać się w potrzeby gospodarstw wiejskich. Zdarza się bowiem tak, iż oferta spółdzielczej instytucji finansowej dla rolników nie jest konkurencyjna wobec produktów proponowanych przez komercyjne giganty.

Szczególna rola banków spółdzielczych i powinności wobec polskiej wsi

Do tej kwestii nawiązał minister rolnictwa, apelując, aby bankowcy „zawsze mieli z tyłu głowy swą szczególną rolę i powinności wobec polskiej wsi”. Zadeklarował on również, iż celem strategicznym rządu jest zwiększenie dochodów polskich rolników pochodzących z produkcji, również skierowanej na eksport. W tym celu w stolicach kilkudziesięciu krajów świata powołane zostaną biura radców rolnych, którzy powinni wspierać rodzimych producentów rolno-spożywczych w ekspansji zagranicznej.

– Konieczne są również działania prawne, które pomogą rolnikom w kłopotach finansowych, co nierzadko jest efektem nieprzemyślanego korzystania ze środków UE, przeinwestowania gospodarstwa i liczenia na stale utrzymującą się dobra koniunkturę – w ten sposób Krzysztof Ardanowski uzasadnił rządowe prace nad projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Czas na tworzenie strategii dla sektora >>>

Sytuacja ekonomiczna kraju sprzyja też rozwojowi bankowości spółdzielczej

Kolejnym mówcą był szef BFG Zdzisław Sokal, który odniósł się do sytuacji makroekonomicznej i znaczenia tych uwarunkowań dla banków lokalnych. Jednym z istotniejszych czynników determinujących funkcjonowanie rynku finansowego jest rekordowo niska inflacja w Polsce, od pewnego czasu utrzymująca się na poziomie 2%, a więc niższym niż to ma miejsce choćby w sąsiednich Czechach. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez pewien czas, jako że komunikaty NBP jednoznacznie potwierdzają, iż w najbliższych miesiącach inflacja nie powinna rosnąć. Sytuacja ekonomiczna kraju sprzyja też rozwojowi i transformacji bankowości spółdzielczej, która w ostatnich latach osiągnęła większą dynamikę przyrostu sumy bilansowej niż w segmencie komercyjnym.

Czytaj także: Wyzwania biznesowe bankowości spółdzielczej w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług finansowych >>>

– Mamy wzrost gospodarczy na poziomie pięciu procent, pozytywne efekty polityki fiskalnej, to dobry czas – podkreślił Zdzisław Sokal.  Prezes BFG podzielił się również doświadczeniami z funkcjonowania systemu resolution.

Medale Mikołaja Kopernika

W dalszej części spotkania przedstawiciele zarządu ZBP, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz i wiceprezes Włodzimierz Kiciński wręczyli osobom szczególnie zasłużonym dla bankowości spółdzielczej medale Mikołaja Kopernika. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Salomea Kozioł – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, wieloletni członek Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających przy Związku Banków Polskich,

Monika Krawczyk – prezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, wieloletni członek Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających przy Związku Banków Polskich,

Aldona Łuczak – kierownik Biura Produktów i Procesów Detalicznych w Departamencie Produktów Bankowych Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości w Spółdzielczej Grupie Bankowej, współpracująca ze Związkiem Banków Polskich jako ekspert bankowości spółdzielczej,

Mariusz Mielnik – dyrektor Departamentu Informatyki, wieloletni przedstawiciel sektora bankowości spółdzielczej reprezentujący Spółdzielczą Grupę Bankową w licznych gremiach technologicznych i IT wielokrotnie współpracowała ze Związkiem Banków Polskich przy Forum Technologii Banków Spółdzielczych jako ekspert bankowości spółdzielczej z zakresu IT,

Anna Sadzińska – dyrektor Departamentu Planowania i Analiz, wieloletni przedstawiciel sektora bankowości spółdzielczej reprezentujący Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w licznych gremiach legislacyjnych i audytorskich, wielokrotnie współpracowała ze Związkiem Banków Polskich jako ekspert bankowości spółdzielczej,

Agnieszka Szymankiewicz – wieloletni dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości w Spółdzielczej Grupie Bankowej, wielokrotnie współpracowała ze Związkiem Banków Polskich jako ekspert bankowości spółdzielczej,

Roman Wenerski – wieloletni prezes Lubelskiego Banku Regionalnego S.A. oraz Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., wieloletni członek Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających, dyrektor w ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kurator z ramienia Komisji Nadzoru Finansowego, wielokrotnie współpracował ze Związkiem Banków Polskich jako ekspert bankowości spółdzielczej i SKOK,

Anna Zawada – wieloletni główny księgowy Lubelskiego Banku Regionalnego a następnie Banku Polskiej Spółdzielczości, Dyrektor Departamentu Rachunkowości wielokrotnie współpracowała ze Związkiem Banków Polskich jako ekspert bankowości spółdzielczej, uczestniczyła w pracach Sekcji Banków Spółdzielczych oraz Radzie konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Podpisanie porozumienia pomiędzy BPS a CPBiI

Kulminacyjnym punktem wieczoru było rzecz jasna podpisanie porozumienia pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości a Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Redaktor Naczelny „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego” Maciej Małek zaprosił na scenę głównych aktorów tego wydarzenia: Waldemara Zbytka, wiceprezesa CPBiI i Zdzisława Kupczyka, prezesa Banku BPS. Nowy pakiet wykładów realizowanych na ponad 130 uczelniach uczestniczących w programie nosić będzie tytuł „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości”. Tematyka edukacyjna dominowała również w dalszej części wieczoru, kiedy to prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Krzysztof Kokot i dyrektor Projektu BAKCYL Urszula Szulc oficjalnie przywitali nowych uczestników tego szczególnego przedsięwzięcia edukacyjnego. Tym razem do BAKCYLA dołączyło blisko 70 lokalnych instytucji finansowych. Ceremonię zakończyło wystąpienie Jolanty Sadowskiej, reprezentującej partnera gali – firmę IT Card Centrum Technologii Płatniczych. Nagrody od tej firmy za popularyzację mobilnej aplikacji Planet Mobile otrzymały następujące podmioty:

Bank Spółdzielczy w Limanowej – za największa liczbę klientów posiadających aplikację,

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku – za najbardziej aktywnych klientów,

Nadsański Bank Spółdzielczy – za wkład merytoryczny w rozwój aplikacji,

Bank Spółdzielczy w Kolnie – za aktywnie promowanie aplikacji wśród klientów,
BS w Miliczu – za największą liczbę wykonanych transakcji z użyciem Planet Mobile.