Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Działać z wyprzedzeniem

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Działać z wyprzedzeniem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uczestniczy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych w wystąpieniach plenarnych, dyskusjach panelowych oraz kuluarowych poszukiwali odpowiedzi na zasadnicze dla przyszłości sektora pytanie – w jaką stronę powinien ewoluować model biznesowy banków spółdzielczych, aby sprostać rosnącej konkurencji oraz współczesnym wyzwaniom rynkowym, a jednocześnie stawić czoła nieustannie modyfikowanym wymogom regulacyjnym.

Sławomir Czopur

W dyskusji zwrócono uwagę na wiele problemów, jakie przynosi postępująca globalizacja, wszechobecna cyfryzacja i wprowadzane na niespotykaną dotąd skalę zmiany regulacyjne. Modyfikując biznesy bankowe, a raczej urealniając je do zmieniających się wymagań rynkowych, warto zawsze przeanalizować, jak będą wpływać na bezpieczeństwo i stabilność dalszego funkcjonowania banku. Niewątpliwie pomocne, w tym zakresie będą funkcjonujące już trzeci rok w obydwu zrzeszeniach systemy ochrony. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że działalność w bardziej zintegrowanej grupie przynosi wiele korzyści, a wspólnie wypracowane reguły przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa działalności, podnosząc i tak wysoki stopień zaufania, jakim cieszą się banki spółdzielcze.

Sławomir Czopur dr nauk ekonomicznych, od ponad 20 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej. Długoletni pracownik Banku Spółdzielczego w Brodnicy i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości bankowej. Autor i współautor publikacji w zakresie kapitałów banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w spółdzielczym sektorze bankowym

W systemie – czyli bezpieczny

Potwierdzeniem wyrażonej opinii może być liczba banków, która zdecydowała się w kolejnych miesiącach przystąpić do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Na starcie w 2015 r. Umowę systemu ochrony podpisało 241 banków spółdzielczych. Obecnie, łącznie z bankiem zrzeszającym, jest ich 295. Liczymy na to, że do końca roku uczestników będzie już trzystu.

Oceniając ryzyko działalności banków uczestniczących w systemie ochrony warto bliżej przyjrzeć się zagregowanym jego danym jako całości. Zapewnione ustawowo i umownie mechanizmy wsparcia mają zapewnić obecnych i potencjalnych interesariuszy, że działalność każdego banku w systemie ochrony jest bezpieczna tak długo, jak stabilny jest system, do którego dany bank przystąpił.

Dwa filary, na których opiera się sposób wsparcia uczestników systemu to płynność i wypłacalność. Regulacje ostrożnościowe oraz decyzja o uznaniu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS pozwoliły na traktowanie banków tworzących go jako wydzieloną podgrupę płynnościową, a tym samym na spełnianie wymogów wskaźnika LCR na podstawie skonsolidowanej sytuacji całej grupy. Zarówno płynność, jak i wypłacalność Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS utrzymują się na bardzo bezpiecznym poziomie. Wskaźnik LCR utrzymuje się na poziomie niemal dwukrotnie wyższym niż wymagany poziom ostrożnościowy. Natomiast łączny współczynnik wypłacalności na półrocze 2018 r. wynió...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI