Forum Liderów Banków Spółdzielczych: dr Jacek Bartkiewicz – Priorytety przed sektorem

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: dr Jacek Bartkiewicz – Priorytety przed sektorem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
dr Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego: O oczekiwaniach władz monetarnych wobec bankowości spółdzielczej i problemach wymagających szybkiego rozwiązania .

Po pierwsze to jest dokończenie zmian instytucjonalnych, czyli dalszy rozwój systemu instytucjonalnej ochrony. Już dziś, po pierwszych pracach widać, że ma to istotne znaczenie dla stabilności całego sektora banków spółdzielczych.

Po drugie dbałość o jakość portfeli kredytowych, bo nadal niska jest jakość kredytów nieregularnych w stosunku do sektora komercyjnego. Gospodarka jest w fazie dobrej koniunktury i jeżeli teraz ten poziom jest taki, to co będzie, jak koniunktura się pogorszy. To jest także kwestia podjęcia wspólnych działań przez bankowość spółdzielczą dla budowania właściwego „image” bankowości spółdzielczej u klientów.

Najistotniejsza kwestia to wyasygnowanie środków na poprawę w zakresie technologii – bez nowoczesnych rozwiązań będzie bardzo trudno utrzymać przewagę, jaką dziś ma bankowość spółdzielcza w zakresie relacji ze społecznościami lokalnymi. To jest bardzo istotne zadanie – trzeba przejść do konkretów, bo inaczej będzie bardzo trudno konkurować na rynku usług bankowych.

Rozmowa dostępna na kanale 
youtube