Forum Finansowania MMŚP – informacje i porady dla firm w jednym czasie, i miejscu

Forum Finansowania MMŚP – informacje i porady dla firm w jednym czasie, i miejscu
Magdalena Zmitrowicz, Fot. Pekao SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed Forum Finansowania Mikrofirm, Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod tytułem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii”, które odbędzie się 8 lipca rozmawiamy z Magdaleną Zmitrowicz, Przewodniczącą Rady ZBP do spraw Mikrofirm, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprezesem Banku Pekao S.A.

Robert Lidke: Czy zdaniem Pani mikro, małe i średnie firmy mają w tym momencie łatwiejszy dostęp do finansowania niż w poprzednich latach (zakładam, że tak) i czy jest dostępna szersza niż poprzednio paleta różnych możliwości finansowania?

Magdalena Zmitrowicz: Kryzys pandemiczny spowodował znaczące zmiany w ofercie banków dla przedsiębiorców. Z jednej strony sytuacja przyspieszyła modyfikacje procedury kredytowej, dotyczące choćby automatyzacji procesów i zmiany w kierunku cyfryzacji procedury kredytowej.

Z drugiej strony pojawiły się nowe instrumenty ze strony sektora publicznego, zarówno krajowego (Bank Gospodarstwa Krajowego), jak i instytucji międzynarodowych (Grupa EBI), które głównie dzięki gwarancjom pozwoliły bankom na kontynuację finansowania w tym trudnym okresie.

Ponieważ nowe instrumenty, jak również preferencyjne warunki dostępu do już wcześniej funkcjonujących (np. gwarancji de minimis) zostały przedłużone do końca roku, lepszy dostęp do finansowania nie dotyczył wyłącznie okresu zamknięcia gospodarki, ale będzie także towarzyszył firmom przynajmniej do końca bieżącego roku.

Niedługo powinny zostać także uruchomione nowe programy unijne, zarówno w ramach perspektywy budżetowej UE 2021-2027, jak i w ramach Krajowych Planów Odbudowy, co także powinno mieć pozytywny wpływ na dostęp firm do finansowania.

Oczywistą konsekwencją zmian jakie zaszły w sektorze bankowym w ubiegłym roku jest zwiększenie roli kanałów zdalnych. Dzięki otwarciu się na zdalne rozwiązania czas związany z uzyskaniem dodatkowego finansowania w wielu bankach uległ skróceniu.

Towarzyszyła temu również budowa dedykowanych procesów i modeli ryzyka, opierających się o transakcyjność klientów, analitykę zachowań w sieci i zaawansowane modele text mining.

Dzięki temu cały proces kredytowy od złożenia wniosku przez klienta, poprzez podpisanie umowy kredytowej, aż po wypłatę środków na rachunek bankowy, skrócił się do kilku godzin. W ciągu ostatniego roku do oferty banku wprowadziliśmy produkty kredytowe „na klik” dostępne bez żadnych dokumentów finansowych – już teraz nasi klienci mogą od ręki skorzystać m.in. z pożyczki, leasingu czy też faktoringu.

Ponadto odpowiadając na potrzeby rynku związane z pojawiającymi się okresowo zatorami płatniczymi przygotowaliśmy ofertę łatwo dostępnego limitu na gwarancje i akredytywy, pozwalającą elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu gospodarczym.  

Robert Lidke: Jakie są Pani zdaniem najważniejsze zmiany w podejściu państwa, instytucji międzynarodowych i banków do finansowania MMŚP w okresie wychodzenia z pandemii?

Magdalena Zmitrowicz: Dostrzeżono to, że firmy potrzebują wsparcia nie tylko w najtrudniejszym dla nich okresie, gdy część z nich musiała być zamknięta, ale także w okresie przejściowym pomiędzy lockdownem a sytuacją normalnego funkcjonowania całej gospodarki. Ta zmiana dotyczy zarówno instytucji krajowych, jak również instytucji międzynarodowych z, którymi bank współpracuje.

Dzięki takiemu wsparciu wiele podmiotów, nawet pomimo przejściowego spadku przychodów, ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej po kryzysie

Banki mają teraz szczególną rolę i odpowiedzialność – ich zadaniem jest wsparcie klientów w trudnym czasie wychodzenia z pandemii. Za pośrednictwem różnorakich programów pomocowych, wykorzystujących zarówno krajowe środki publiczne, jak i fundusze europejskie, są w stanie oferować szereg instrumentów finansowych, które wcześniej nie byłyby dostępne.

Tylko odpowiedzialna współpraca pomiędzy bankami a instytucjami oferującymi programy pomocowe może stać się motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorstw w okresie popandemicznym.

Dzięki takiemu wsparciu wiele podmiotów, nawet pomimo przejściowego spadku przychodów, ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej po kryzysie.

Możliwe, że część z nich będzie beneficjentami takich procesów, jak digitalizacja, inwestycje infrastrukturalne, czy strategiczna realokacja produkcji i skracanie łańcuchów dostaw.    

Robert Lidke: Czy dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi finansowania zwiększy działania inwestycyjne polskich przedsiębiorców?

Magdalena Zmitrowicz: Na podejmowanie decyzji inwestycyjnych wpływa wiele innych czynników niż tylko dostęp do finansowania. Ale niewątpliwie standardowe instrumenty finansowania inwestycji dostarczane przez banki plus kontynuacja programów gwarancyjnych plus ruszające wkrótce nowe programy unijne powinny przełożyć się na znaczący wzrost poziomu inwestycji podejmowanych przez polskich przedsiębiorców.

Zauważalnym skutkiem pandemii koronawirusa jest znaczny wzrost projektów usprawniających cyfryzację, handel elektroniczny, logistykę oraz technologie umożliwiające pracę zdalną. Ten trend będzie na pewno kontynuowany w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to nie ulega wątpliwości, że obecnie można się spodziewać bardziej ostrożnościowego podejścia ze strony przedsiębiorstw. Zmieniający się rynek pracy oraz rosnące bezrobocie w regionach świata, na które wpłynęła pandemia koronawirusa, mogą przełożyć się na zmniejszoną sprzedaż firm, konieczność pozyskania nowych odbiorców, a tym samym mniejszą skłonność do nowych inwestycji.

Dostęp do szerokiej oferty łatwo dostępnych produktów kredytowych na pewno pozwoli firmom na podjęcie decyzji o wejściu w nowe technologie, które pozwolą im na zdywersyfikowanie źródeł przychodów.

Robert Lidke: Można więc powiedzieć, że oferta banków jest w tej chwili szersza i bardziej przyjazna dla przedsiębiorców niż poprzednio, a Forum ma przybliżyć tę paletę rozwiązań. Czy Pani zdaniem warto, aby przedsiębiorcy wzięli udział w tym Forum, które odbywać się będzie online?

Magdalena Zmitrowicz: Oczywiście warto. Przede wszystkim dlatego, że w trakcie Forum będą dyżury ekspertów, będzie można online zadać pytania, posłuchać o planowanych instrumentach wsparcia, poznać statystyki, dowiedzieć się o bieżących instrumentach dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Można będzie również usłyszeć jakie są plany regulacyjne, co ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

To wszystko będzie dostępne online właśnie na tym Forum, serdecznie zapraszam przedsiębiorców.

Oczywiście każdy może udać się do banku, uważnie obserwować fora, czytać komunikaty, ale tylko w tym miejscu, w czwartek 8 lipca, będziemy mogli bezpośrednio przekazać swoje opinie, zadać pytania online.

To będzie świetne miejsce do tego, aby uzyskać w jednej „pigułce” wiedzę o dostępnych możliwościach finansowania firm i planowanych nowych rozwiązaniach.

Źródło: aleBank.pl