Forum Bankowe: co jest kluczowe w reformie wskaźników WIBOR-WIRON?

Forum Bankowe: co jest kluczowe w reformie wskaźników WIBOR-WIRON?
Forum Bankowe 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zapewnienie ekwiwalentności tranzycji stawki WIBOR na WIRON jest jedną z kluczowych kwestii w reformie wskaźników referencyjnych w Polsce - poinformowała wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk w trakcie Forum Bankowego w Warszawie.

„Temat związany z wyzwaniami 2023 r. to takie przygotowanie treści rozporządzenia (wydawanego przez MF – PAP), abyśmy mogli mówić o tym, że reforma jest na pewno w pełni zgodna z wymogami BNR. Mam na myśli definicję zdarzenia regulacyjnego, ale też takie zdefiniowanie sposobu transferu wartości poprzez credit adjustment spread, abyśmy mówili, że doszło do pełnej ekwiwalentności zamiany jednego wskaźnika na drugi” – powiedziała Graczyk.

„Bardzo chciałabym ten temat podkreślić, ponieważ jesteśmy po szeregu bardzo głębokich analiz księgowych, z których jednoznacznie wynika, że definicja credit adjustment spread, która w jakikolwiek sposób nie byłaby zgoda z BMR albo odchylała się do BMR, albo odchylałaby się od oczekiwań rynku dotyczącego tego co jest ekwiwalentnym transferem wskaźnika WIBOR na WIRON, prowadzić będzie w 2023 r., w momencie gdy pojawi się rozporządzenie, do szeregu potencjalnie negatywnych skutków finansowych i to bardzo wysokiej wartości” – dodała.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

WIBOR-WIRON: edukacja jest tu wyzwaniem

Zgodnie z Mapą Drogową reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w 2023 r. ma nastąpić weryfikacja przesłanek do wystąpienia tzw. zdarzenia regulacyjnego, zgodnie z artykułem 23c ust. 1 unijnego rozporządzenia BMR, regulującego rynek wskaźników.

Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

Spread korygujący między wskaźnikami ma zapewnić ekonomiczną równoważność wycen wynikających z instrumentów finansowych w momencie zaprzestania opracowywania dotychczas stosowanego wskaźnika referencyjnego.

W najgorszym scenariuszu przy braku ekwiwalentności – według Bożeny Graczyk – sytuacja w sektorze może wyglądać „dramatycznie” i może być istotnie większy skutek niż w przypadku wprowadzenia wakacji kredytowych.

„To jest jeden z krytycznych elementów, wokół których skupiają się prace. Chcemy zapewnić, aby to rozporządzenie, zapewniało pełną ekwiwalentność” – dodała.

Bożena Graczyk zwróciła także uwagę na kwestię edukacji związaną z reformą wskaźników.

„Nawet z perspektywy sektora bankowego (…) pełne zrozumienie procentu składanego, przesuwania różnych terminów, przeliczanie różnych wskaźników i różnych formuł jest wyzwaniem. Więc tym bardziej będzie to wyzwaniem dla innych uczestników rynku finansowego” – wskazała.

Czytaj także: Forum Bankowe: debata polityków o sektorze bankowym

Nowy wskaźnik a koszty kredytów hipotecznych

Wiceprezes ING BŚ stwierdziła, że w związku z niepewnością wokół tranzycji wskaźników i braku rozwiniętego rynku instrumentów pochodnych opartych o WIRON kredyty hipoteczne oparte o WIRON w 2023 i 2024 r. mogą być droższe od tych opartych o WIBOR.

„Chciałabym także zwrócić uwagę na czas, który jest potrzebny, aby rynek przygotował się do stopniowego, spokojnego pojawienia się instrumentów opartych o WIRON, ale też instrumentów zabezpieczających.

Śmiem twierdzić, że brak płynnego rynku instrumentów pochodnych opartych o WIRON z jednoczesnym pojawieniem się produktów WIRONowych, zwłaszcza długoterminowych, czyli kredytów hipotecznych, może prowadzić do sytuacji, w której de facto kredyt WIRONowy hipoteczny, który pojawi się w 2023 czy w 2024 r., powinien być kredytem droższym niż kredyt WIBORowy, zwłaszcza gdybyśmy chcieli wycenić wszystkie wskaźniki niepewności, które z tym wskaźnikiem się wiążą” – powiedziała Bożena Graczyk.

Czytaj także: Forum Bankowe 2023: szef KNF o ryzyku zaangażowania banków w obligacje Skarbu Państwa

Źródło: PAP BIZNES