Art Banking – czeka na polanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130327.art.summit.250xW wykazach usług świadczonych przez działające w Polsce banki pojawiła się nowa i tajemnicza nazwa Art Banking. Mój edytor, za każdym razem jak piszę tę nazwę, uparcie stawia kropkę po "Art", co samo w sobie jest irytujące, ale skłoniło mnie do próby zrozumienia istoty tej nowej na polskim rynku usługi. Pierwsze próby z kategorii "telefon do znajomego" nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi. Początki tej usługi w polskiej bankowości doskonale charakteryzuje slogan opracowany przez jedną z agencji reklamowych dla pewnego producenta piwa:

„W Puszczy wszystko co nowe zawsze budzi ciekawość.
Znajomy…, a jednak inny (…)”

Kolejne moje telefony i wizyty w bankach przekonywały mnie o trafności tej paradoksalnej i dowcipnej paraleli.

Początki tej usługi w Polsce borykają się z podstawowymi trudnościami związanymi z budową na przysłowiowej „gołej skale”. Brakuje wykształconych kadr, modelu biznesowego, analizy potrzeb potencjalnych klientów no i przede wszystkim, rynek sztuki w Polsce jest jeszcze na bardzo początkowym etapie rozwoju. Implementacja tej nowej usługi w polskim sektorze bankowym powinna być skoncentrowana na jej klientach. Banki nie powinny angażować się w rynek sztuki, ponieważ przy jego aktualnej kondycji i własnych możliwościach finansowych, mogą istotnie jego rozwój zakłócić. Natomiast wszelkie aktywności związane z działalnością edukacyjną, kształtujące jednocześnie znajomość sztuki i smak, mogą w polskich warunkach przynieść wielorakie korzyści.

Pamiętajmy, że polski system edukacji nie przygotowuje młodych Polaków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a zapracowani rodzice nie mają czasu te zaniedbania nadrabiać. Nie twierdzę, że jako Polacy mamy zły gust. My go po prostu NIE MAMY. Większość naszych obywateli czerpie wzory od tzw. „celebrytów” i z mediów. To przekłada się także na decyzje zakupowe na rynku sztuki, a te, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, powracają do mediów już jako obowiązujący trend.

Osobiście uważam, że usługa Art Banking może pozytywnie wpłynąć na ten proces odrabiania systemowych zaległości edukacyjnych. Postaram się to krótko wytłumaczyć.

W czasach turbulentnych zmian na rynkach finansowych udziela nam się wszystkim niepokój o losy naszych inwestycji. Uzasadnia to rosnące zainteresowanie tzw. inwestycjami alternatywnymi, m.in. w specjalnie wyselekcjonowane marki whisky, wina itp.

Sztuka i jej dzieła są od dawna przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów. Ale w tej dziedzinie mamy do czynienia z czymś niezwykle wyjątkowym. Wszystkim transakcjom, bez względu czy przynoszą nam one bardziej lub mniej oczekiwaną satysfakcję materialną, towarzyszą często nowe i silne emocje. Emocje te nie są związane z rachunkiem zysków i strat, ale odwołują się do istoty naszego człowieczeństwa – do naszej wrażliwości estetycznej. Ale emocje często mogą doprowadzić nas do złych decyzji. Dlatego tak bardzo potrzebujemy doradcy, który pomoże nam w racjonalnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze sztuki. Wybór takiego doradcy-eksperta, adekwatnego do naszej znajomości rynku sztuki i posiadanych doświadczeń, wcale nie jest taki prosty. Wymaga już na wstępie pewnej wiedzy.

Aby przybliżyć naszym czytelnikom wszelkie skomplikowane zagadnienia związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem, uczestniczymy w wyjątkowym projekcie. Otóż 3 kwietnia odbędzie się w Warszawie Konferencja, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy inwestują w sztukę lub dopiero mają taki zamiar. Zapraszamy też wszystkich tych, którzy interesują się sztuką bez inwestorskich intencji. 

„Zasadą sztuki jest znajdować więcej, niż się utraciło”. Takim mottem opatrzyli organizatorzy pierwszą edycję Konferencji ART SUMMIT w przekonaniu, że ta myśl znanego szwajcarskiego pisarza, poety i eseisty – Eliasa Canetti, jednoznacznie zdefiniuje jej główne cele. ART SUMMIT organizuje Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK. W zamyśle organizatorów – Konferencja ta ma stać się miejscem cyklicznych  spotkań kolekcjonerów, inwestorów, ekspertów i rzeczoznawców działających na polskim rynku sztuki. Ma stanowić dla środowiska profesjonalistów platformę wymiany wiedzy i opinii, a dla kolekcjonerów i inwestorów – źródło obiektywnej wiedzy. Będzie też ona miejscem corocznych spotkań specjalistów zajmujących się usługami świadczonymi w ramach tzw. bankowości prywatnej z przedstawicielami firm partnerskich oraz wyspecjalizowanych mediów.

Podczas Konferencji będziemy mogli wspólnie wysłuchać wystąpień oraz debat prowadzonych przez specjalistów z różnych instytucji oraz firm (domy aukcyjne, galerie, muzea, kancelarie prawnicze, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, stowarzyszenia branżowe). Poruszone zostaną zagadnienia bezpośrednio związane z polskim i międzynarodowym rynkiem sztuki, jego aktualnym stanem i perspektywami rozwoju. Debatować będziemy także nad aspektami prawnymi współczesnego rynku sztuki, nie uciekając od zagadnień trudnych i kontrowersyjnych.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej:
www.aleBank.pl/ForumBankoweArtSummit

 

Jerzy Cichowicz
niezależny ekspert bankowy
współpracownik „Miesięcznika Finansowego BANK”

 

Forum Bankowe ART SUMMIT 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

forum.bankowe.art.summit.naglowek.01.640x

Forum Bankowe ART SUMMIT 2013

Warszawa, Klub Bankowca, 3 kwietnia 2013 r.

Misja i cele forum:

 • Stworzyć dla kolekcjonerów i inwestorów platformę wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki.
 • Dostarczyć obiektywną wiedzę na temat rynku sztuki oraz zasad inwestowania w sztukę.
 • Dostarczyć podstawowych i użytecznych informacji na temat tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki oraz ich przechowywania.
 • Stworzyć cykliczne miejsce spotkań specjalistów zajmujących się usługami świadczonymi w ramach tzw. bankowości prywatnej z przedstawicielami firm partnerskich oraz wyspecjalizowanymi mediami.

Uczestnicy:

 • Kolekcjonerzy dzieł sztuki.
 • Potencjalni inwestorzy w sztukę.
 • Specjaliści sektora bankowego odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty departamentów bankowości prywatnej (Private Bankingu), a szczególnie z zakresu art bankingu.
 • Eksperci i rzeczoznawcy rynku sztuki i antyków.
 • Właściciele i pracownicy galerii sztuki, domów aukcyjnych zainteresowani współpracą z bankami w obszarze art bankingu.
 • Specjaliści ubezpieczeniowi zajmujący się ubezpieczaniem poszczególnych dzieł, jak i całych kolekcji.

Tematyka:

 1. Zagadnienia ekonomiczne:
  • Polski rynek sztuki. Aktualny stan i perspektywy rozwoju.
  • Private Banking i Art Banking - stan i perspektywy rozwoju usług.
  • Fundusze inwestycyjne oparte o rynek sztuki - wyniki i perspektywy rozwoju.
  • Wartość dzieła sztuki i sposoby jej wyceny.
 2. Zagadnienia prawne:
  • Prawne aspekty rynku sztuki.
  • Domy aukcyjne w Polsce. Regulaminy aukcyjne.
  • Rola i znaczenie akredytacji.
  • Certyfikaty dzieł sztuki w Polsce.
 3. Przechowywanie i konserwacja:
  • Kondycja fizyczna dzieła sztuki - przewodnik dla kupujących.
  • Przechowywanie i konserwacja dzieła sztuki.
 4. Bezpieczeństwo dzieł i kolekcji:
  • Ubezpieczenia związane z rynkiem sztuki. Dostępna w Polsce oferta ubezpieczycieli i perspektywy rozwoju.
  • Transport dzieł sztuki o znacznej wartości.
 5. Debata ekspertów:
  • Debatę poprowadzi znany Dziennikarz, a jej uczestnikami będą zaproszeni specjaliści, artyści i kolekcjonerzy.
  • Tematem przewodnim będzie rola mecenatu państwowego i prywatnego oraz ich wpływu na rynek sztuki.
  • Mottem tegorocznej dyskusji będzie fragment wiersza Zbigniewa Herberta ze zbioru pt.: Pan Cogito: "Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd - to jasne."

Zobacz:

Kontakt:

forum.bankowe.art.summit.stopka.01.640x