Forum Bankowe 2022: wyzwania polskiego sektora bankowego w dobie aktualnych zagrożeń i nowych paradygmatów rozwoju gospodarki

Forum Bankowe 2022: wyzwania polskiego sektora bankowego w dobie aktualnych zagrożeń i nowych paradygmatów rozwoju gospodarki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyzwania polskiego sektora bankowego w dobie aktualnych zagrożeń i nowych paradygmatów rozwoju gospodarki to temat przewodni tegorocznej edycji Forum Bankowego.

Obecne uwarunkowania makroekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego wymuszają na instytucjach finansowych zmianę, a w wielu obszarach przewartościowanie dotychczasowych kierunków i strategii działań. Transformacje gospodarcze, społeczne, środowiskowe stawiają sektor bankowy w nowej sytuacji, odmiennej niż przed pandemią COVID-19.

Z drugiej jednak strony obserwujemy szybki postęp technologiczny, który pozwala na wprowadzanie nowych ułatwień w prowadzeniu biznesu i niesie ze sobą wiele korzyści oraz funkcjonalności nie tylko dla banków, ale i ich klientów. Jednakże wszystkie strony medalu obecnej sytuacji wiążą się z nowymi ryzykami i wyzwaniami, jakim uczestnicy polskiego systemu finansowego muszą sprostać, w celu zachowania jego stabilności.

Podczas Forum Bankowego 2022, będącego jednym z największych i najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli sektora bankowego – organizowanym przez Związek Banków Polskich, będziemy dążyli do odpowiedzi na pytania, w jaki sposób banki powinny sprostać nowej sytuacji, aby móc dalej wspierać bezpieczny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski i jej obywateli, a także jakie są wzajemne oczekiwania sektora bankowego i kluczowych instytucji regulujących, żeby wspólnie, efektywnie móc realizować ten cel.

W tym roku Forum składa się z dwóch spotkań, które odbędą się 10 i 17 marca 2022 r. Zaplanowano 3 sesje tematyczne:

  1. Szanse i wyzwania sektora bankowego na tle zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, wojny na Ukrainie, zmian regulacyjnych oraz nowego paradygmatu w gospodarce.
  2. Rozwój i innowacje technologiczne w bankach po doświadczeniach lockdownu.
  3. Polskie strategiczne projekty rozwojowe i zrównoważony rozwój – nowe wyzwania i nowa rola społeczno-gospodarcza banków.

Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się na stronie:

www.aleBank.pl/FB

Zapraszamy!