Forum Bankowe 2021: ZBP postuluje o zamrożenie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Forum Bankowe 2021: ZBP postuluje o zamrożenie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich postuluje o zamrożenie wysokości składki na BFG na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 r. - wynika z opracowania przygotowanego na Forum Bankowe przez Zespół Badań i Analiz ZBP. Bankowcy oceniają, że zdolność do rozwijania akcji kredytowej ma obecnie zaledwie kilka największych banków.

ZBP podał, że banki powinny odegrać kluczową rolę w finansowaniu odbudowy gospodarki po okresie pandemii Covid-19, będą jednak zmuszone funkcjonować przy szeregu ograniczeń. Dotyczą one niskich stóp procentowych, wzrostu wolumenu NPL, czy kwestii portfeli kredytów walutowych, które mogą powodować istotne obniżenie wyników finansowych banków.

Razem zagrożenia te mogą doprowadzić do strat finansowych na poziomie całego sektora bankowego.

Według bankowców najbardziej wynikowi finansowemu sektora mogą zagrozić odpisy, które mogą być istotnie wyższe niż w 2020 r.

Zdolność do rozwijania akcji kredytowej ma zaledwie kilka największych banków

ZBP ocenia, że obecnie zdolność do rozwijania akcji kredytowej ma zaledwie kilka największych banków.

Niskie stopy procentowe i wzrost odpisów ograniczyły możliwości nawet największych banków.

ZBP chce przeznaczenia 50 proc. pobranego podatku od niektórych instytucji finansowych na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji banków w BFG.

Bankowcy postulują także o zwolnienie z tzw. podatku bankowego nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych, zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty, które zostały udzielone po 15 marca 2020 r. oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat poniesionych na sprzedaży kredytów udzielonych po tym terminie.

Czytaj także: Prezes NBP na Forum Bankowym: oczekujemy umiarkowanej poprawy w sektorze bankowym w horyzoncie kolejnych dwóch lat >>>

ZBP chce obniżenia wagi ryzyka dla ekspozycji komercyjnych zabezpieczonych hipotecznie do 50 proc., w tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem Zielony Ład. Bankowcy opowiadają się za zwolnieniem tych kredytów z podatku od niektórych instytucji finansowych.

ZBP postuluje o przyjęcie uproszczonych zasad restrukturyzacji dłużników zadłużonych w bankach. Chce utworzenia instytucji typu asset management company (AMC), której zadaniem będzie wykupienie NPL, uwolnienie kapitałów, poprawienie wyniku finansowego i płynności banków.

Źródło: PAP BIZNES