Forum Bankowe 2021 – Najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego po wybuchu epidemii koronawirusa

Forum Bankowe 2021 – Najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego po wybuchu epidemii koronawirusa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa spowodowała całkowicie nową sytuację gospodarczą w kraju, niespotykaną w przeszłości. W 2020 r., po raz pierwszy w najnowszej historii polska gospodarka skurczyła się. Pandemia zahamowała tempo wzrostu produkcji przemysłowej a zwłaszcza rozwoju usług. Sektor bankowy zareagował szybko i pozytywnie na sygnały płynące od klientów i uruchomił moratoria kredytowe, łagodząc wymogi klientom wobec banków.

Nie ulega jednak wątpliwości, że skutki gospodarcze pandemii są i będą zapewne poważne dla wielu klientów, a w konsekwencji mogą przełożyć się na wyniki instytucji finansowych. Istnieje obawa o tempo wzrostu portfela NPL, co w warunkach wysokich obciążeń fiskalnych banków może prowadzić do wyraźnego pogorszenia wyników finansowych. Z drugiej strony pandemia uwidoczniła szanse na przyszłość. Na poziomie makroekonomicznym wskazała na potrzebę unowocześnienia gospodarki, co wraz z koniecznością transformacji energetycznej będzie dużym wyzwaniem, ale i szansą na dobre wykorzystanie środków własnych oraz środków unijnych określonych w nowej perspektywie.

Pandemia pokazała także bardzo wyraźnie korzyści wynikające z zaawansowania technologicznego banków, w tym możliwość zdalnej obsługi klientów oraz aktywny udział w programach pomocowych przygotowanych przez państwo. Ten rozwój świadczenia usług bankowych w kanale technologicznym daje szansę na dalszy wzrost sprzedaży oferty bankowej i lepsze dotarcie do klienta, ale też wymaga jeszcze większej troski o bezpieczeństwo działania w cyberprzestrzeni. Te tematy będą w opinii organizatorów dominować w trakcie tegorocznej edycji Forum Bankowego, na które już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.

Terminy 

  • Webinarium I – 10 marca 2021 r.
  • Webinarium II – 17 marca 2021 r. 

Tematyka

  • Nowe projekty strategiczne dla kraju i dla sektora bankowego.
  • Skutki ekonomiczne pandemii dla wyników finansowych banków.
  • Skutki technologiczne pandemii dla sektora bankowego. Przyspieszenie rewolucji technologicznej w organizacji banku i świadczeniu usług.

Więcej informacji, program oraz rejestracja:

www.aleBank.pl/ForumBankowe

Zapraszamy!