Forum Bankowe 2019. Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy

Forum Bankowe 2019. Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy
Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój usług bankowych i wysoki poziom ubankowienia. Sektor posiada znaczne środki własne. Jednocześnie bankom chodzi o to, by były zdolne skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki, podkreślał, otwierając Forum Bankowe 2019, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes #ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na #ForumBankowe: bankom chodzi o to, by były zdolne skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki #banki #NajbliżejFinansów

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, otwierając jubileuszowe 25 Forum Bankowe, przypomniał, że początkowo była to stała konferencja ekonomiczna, której nazwę szybko zmieniono na obecną. Jednym z założycieli Forum był prof. Antoni Kantecki. W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój usług bankowych i wysoki poziom ubankowienia. Sektor posiada znaczne środki własne. Rośnie też zaufanie do sektora, jego wskaźnik wynosi obecnie 75%. Zaangażowanie sektora w edukację ekonomiczną społeczeństwa to ponad 120 banków i 1000 wolontariuszy. Jednocześnie sektor bankowy stał się dziś nieatrakcyjny dla inwestorów. Efektywne opodatkowanie banków jest bardzo wysokie w porównaniu do innych krajów.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Bankowym 2019

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała

Czytaj także: Forum Bankowe 2019. API startuje w polskich bankach >>>

Prof. dr hab. Teresa Czerwińska, minister finansów, podkreśliła, że wysoki, nie tylko wśród krajów UE wzrost gospodarczy Polski jest inkluzyjny i zrównoważony. Rząd dba, by z obecnego wzrostu korzystali też obywatele, poprzez realizowane programy społeczne. Dzięki temu zmniejszano nierówności społeczne. Zwróciła uwagę na lepszą ściągalność podatków i składek. Trzeba przewidywać, że tempo wzrostu PKB będzie mniejsze niż obecnie, ale jest to naturalne w cyklu gospodarczym. Wiąże się to również z obniżeniem prognoz wzrostu PKB w strefie euro. W Niemczech, ważnego dla naszej gospodarki partnera, wzrost PKB jest przewidywany na poziomie 0,7%. W Polsce prof. Teresa Czerwińska przewiduje wzrost PKB na poziomie ok. 4% i utrzymanie w dłuższym okresie powyżej 3%. Jak dodała, rząd wspiera dobre nastroje wśród polskich konsumentów.  Służą temu między innymi takie planowane działania, jak obniżenie klina podatkowego dla osób młodych i mniej zarabiających czy stawki PIT z 18 do 17%. Wymieniła wiele programów związanych między innymi z dywersyfikacją źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw i służących rozwojowi rynku kapitałowego. Zachęcała banki do skorzystania z udogodnień w rodzaju jednolitej licencji bankowej.

Minister finansów Teresa Czerwińska na Forum Bankowym 2019

Minister finansów Teresa Czerwińska na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała

Czytaj także: Minister finansów na Forum Bankowym: w tym roku spowolnienie gospodarcze będzie łagodne, PKB obniży się do ok. 4 proc. >>>

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Adam Glapiński, prezes NBP, nazwał naszą sytuację w gospodarce złotymi czasami, a nawet cudem gospodarczym. Mamy bardzo wysoki wzrost przy równoczesnej stabilności i zrównoważeniu. Jego zdaniem, w tym i następnym roku będzie on kontynuowany. Przewiduje, że tempo wzrostu PKB w Polsce będzie na poziomie ok. 5%. W porównaniu do prawie zerowego w Niemczech. W naszym kraju nie ma praktycznie inflacji i mamy szybki wzrost gospodarczy, nie ma bezrobocia i odnotowujemy wzrost płac. Kredyt rośnie w dobrym tempie i nie zanosi się, by stopy procentowe się zmieniły, ale nadal są dodatnie. Kurs walutowy jest stabilny, co jest ewenementem i NBP rzadko musi interweniować na rynku. W jego opinii, nasz bank centralny jest najbardziej konserwatywną instytucją tego typu na świecie. Nie zagraża nam również znaczny odpływ pracowników z Ukrainy do Niemiec. Przypomniał o wadze niezależności banku centralnego. NBP jest przeciwny przewalutowaniu kredytów hipotecznych po kursie nierynkowym. Należy też wzmocnić sektor bankowości spółdzielczej. Zdaniem NBP, nie ma w Polsce problemu z dostępem do kredytów w gospodarce. Nie ma też niskiego poziomu inwestycji w naszym kraju – tak wynika z badań własnych NBP (znacznie większy niż podaje to GUS). Odporność banków na szoki jest właściwa.

Prezes NBP Adam Glapiński na Forum Bankowym 2019

Prezes NBP Adam Glapiński na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała

Czytaj także: Prezes NBP na Forum Bankowym: obciążenia sektora bankowego sprzyjają budowaniu odporności >>>

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska zastępca przewodniczącego KNF, pokazała, jak polski sektor bankowy plasuje się w stosunku do krajów wyżej rozwiniętych. Wskazała obszary ryzyka, takie jak: ryzyko osłabienia dynamiki PKB, otoczenie niskich stóp procentowych (nie są dane na zawsze), spadek bezrobocia (presja płacowa i spadek rentowności niektórych branż) oraz ryzyko związane z kredytami na wysokie kwoty. Jej zdaniem, w sektorze banków spółdzielczych problemem jest np. niska jakość wycen i sprawozdań, a także pozyskanie młodszych klientów przez banki spółdzielcze. Jest to związane między innymi z oferowaniem nowoczesnych usług, a to jest możliwe, jeśli banki spółdzielcze będą się integrowały. Omówiła prowadzone przez KNF testy warunków skrajnych dla sektora finansowego. Wymieniła rekomendacje, które są obecnie przygotowywane, oraz planowane zmiany w pakiecie CRR/CRD. Jak dodała, w większym stopniu będzie stosowana zasada proporcjonalności, co powinno pomóc mniejszym bankom. Zwróciła uwagę na cyberbezpieczeństwo. W UKNF powstał dział dedykowany tym zagadnieniom.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na Forum Bankowym 2019

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała

Czytaj także: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska na Forum Bankowym: nadmiernie rozwinięty sektor bankowy nie wpływa dobrze na gospodarkę >>>

Jak stwierdził Zdzisław Sokal, prezes zarządu BFG, należy zwrócić uwagę na wprowadzane w ostatnim czasie ustawy dotyczące banków i jakie działania ze strony BFG są z nimi związane. Przypomniał, że podstawowym narzędziem restrukturyzacji jest upadłość banku. Jeśli występuje interes publiczny (np. upadłość spowoduje niestabilności całego sektora, zaburzy finansowanie jednostek administracji publicznej), to wtedy prowadzi się restrukturyzację (przejęcie całości lub części banku, utworzenie banku pomostowego). Przy czym bank pomostowy nie może funkcjonować dłużej niż dwa lata, a dla małych 6 miesięcy. Omówił zmianę tzw. pakietu bankowego. Wspomniał o zmianach w zasadach metodyki wyliczania MREL – minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. W tym roku składki na BFG wzrosły kwotowo i nastąpiła zmiana struktury funduszy. Trzeba też zauważyć, że nie zmieniła się proporcja tego obciążenia w stosunku do wyników banków.

Zdzisław Sokal, prezes zarządu BFG na Forum Bankowym 2019 Fot. ZBP/Karol Zapała

W podsumowaniu tej części Forum prezes Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdził, że bankom chodzi o to, by były zdolne skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki. Zwrócił uwagę, że sektor musi mieć fundusze na rozwój nowych technologii, aby skutecznie konkurować z innymi podmiotami.

Zobacz relację z I i II Sesji Forum Bankowego 2019 >>>

Jubileuszowa 25. edycja Forum Bankowego odbywa się w Hotelu InterContinental w Warszawie.

(oprac. mb)

Źródło: aleBank.pl