Forum Bankowe 2017: Regulacje a banki

Forum Bankowe 2017: Regulacje a banki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- W Polsce mamy najnowocześniejszy system bankowy. Powinniśmy w jeszcze większym stopniu uświadamiać naszych obywateli, jak nowoczesny jest to system - tak pochlebną opinię na temat rodzimej bankowości wystawił podczas drugiej części Forum Bankowego prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Adam Glapiński.
Forum Bankowe 2017:

Relacje:

Podkreślił również, że kwestia kredytów frankowych stanowi jedyny istotniejszy problem dla polskiego sektora finansowego, przy czym jest to problem o charakterze społecznym i reputacyjnym, nie zaś stricte ekonomicznym. – Te zobowiązania są dobrze spłacane i bezpieczne – przypomniał.

Kwestiom regulacyjnym i wpływowi rosnących wymogów prawnych i nadzorczych na funkcjonowanie instytucji finansowych poświęcona była pierwsza z sesji tegorocznego forum. Zapoczątkowało ją wystąpienie Iwony Kozery, partnera i lidera doradztwa biznesowego na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią w firmie doradczej EY. Prelekcja była wstępem do dyskusji panelowej, moderowanej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza. W panelu uczestniczyli: dr Piotr Juda, prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A.; dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A.; Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB; Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.; Piotr Mazur, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A.; Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP, a także Piotr Ruszowski, dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Mondial Assistance Sp. z o.o.

Paneliści odnieśli się m.in. do kwestii rosnących wymogów ostrożnościowych. – Regulacje zmierzające do wyeliminowania wszelkiego ryzyka w mojej ocenie nie mają sensu – zauważył Krzysztof Kalicki. Przypomniał, iż nadmierne wymogi ostrożnościowe, jak też w zakresie ochrony konsumenta, generują koszty, które zaszyte są w cenach usług, produktów, marżach oraz spreadach i które w ostatecznym rozrachunku prędzej czy później obciążą klienta. – Bezpieczeństwo jest warunkiem higienicznym, zatem po osiągnięciu wymaganego poziomu nie powinno podlegać dalszej maksymalizacji – podkreślił prezes Deutsche Banku.

Adam Skowroński nawiązał z kolei do ważnej dla sektora spółdzielczego materii, jaką jest proporcjonalność regulacyjna. – Nie oznacza to bynajmniej uprzywilejowania, a tylko dostosowanie regulacji do specyfiki poszczególnych podmiotów – podkreślił przedstawiciel Systemu Ochrony SGB. Według Macieja Kropidłowskiego, brak proporcjonalności regulacyjnej może skutkować konsolidacją oferowanych usług. – Oznacza to, że mniejsi gracze przestaną oferować określone kategorie usług – stwierdził.

Na nieco inny aspekt problemu zwrócił uwagę Piotr Mazur. Zasugerował, że system wymogów kapitałowych należałoby ustawić w taki sposób, by banki konsumujące mniejsze ryzyko miały również mniejsze wymogi kapitałowe. Podkreślił, że zoptymalizuje to sytuację na krajowym rynku; obecnie bowiem polski system bankowy ma od 20 do 70% większe wymogi kapitałowe niż średnia europejska, przez co rodzimym podmiotom trudniej prowadzić ekspansję na wspólnym rynku.

Dyskutowane były również inne wątki. Sławomir Panasiuk przestrzegł przed zamykaniem się przedsiębiorstw jako formie ich odpowiedzi na zagrożenia czające się w cyberświecie. Z kolei Piotr Ruszowski wspomniał o tym, że tak powszechnie krytykowana Rekomendacja U przyniosła jednak i pozytywne skutki dla rynku.

Karol Jerzy Mórawski