Forum Bankowe 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x9714 marca 2012 r.  w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Forum Bankowe 2012. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania bankowców była "Stabilność a rozwój - uwarunkowania banków w finansowaniu gospodarki".

 

120315.fb.01.550x

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

120315.fb.02.550x

Obrady Forum Bankowego otworzył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Następnie głos zabrał Minister Finansów Jacek Rostowski, ktory już po raz piąty spotkał się z przedstawicielami sektora bankowego podczas Forum Bankowego.

120315.fb.03.550x

Przedstawiając raport o stanie finansów publicznych w Polsce na tle krajów europejskich w latach 2008 – 2011, Jacek Rostowski zaznaczył, że skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w okresie od rozpoczęcia kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych wyniósł 15,8% PKB i był najwyższy wśród wszystkich krajów europejskich. Minister Finansów Zwrócił również uwagę na fakt, że wzrost ten jest nie tylko największym, ale także najbardziej stabilnym w okresie ostatnich 20 lat. Nie byłoby to możliwe bez silnych fundamentów naszej gospodarki, wśród których na pierwszym miejscy stawiam zdrowy system bankowy – podkreślił Jacek Rostowski, dodając, że nie ma silnego państwa bez silnego i zdrowego sektora bankowego, ale także trudno o silny i zdrowy sektor bankowy bez dobrze sprawowanych rządów w państwie. Dobrą kondycję polskiej gospodarki Minister Finansow upatruje także w sprawnych i elastycznych przedsiębiorcach dzialających w Polsce oraz działaniach, ktore rząd podjął po 2009 roku, m.in. poprzez wprowadzenie planu oszczędnościowego w opozycji do pakietów stymulacyjnych wprowadzanych w tym czasie przez wiele rządów na świecie.

120315.fb.05.550x

Mówiąc o przyszłych wyzwaniach, Jacek Rostowski podkreślił dalszą konieczność obniżania deficytu finansów publicznych aby osiągnąć poziom poniżej 3% PKB i średniookresowy deficyt na poziomie 1%, w celu zabezpieczenia się przed wahaniami koniunktury w przyszłości. Priorytety dzialań Rządu w bieżacym roku obejmą uporządkowanie spraw emerytalnych, deregulację w sferze dostępu do zawodów oraz dalszą konsolidację finansów publicznych. Kończąc sowje wystąpienie, Minister Finasów zapowiedział, że jeszcze w tym roku rząd będzie chcial wprowadzić opłatę bankową.

120315.fb.06.550x

Podobnie jak w roku ubieglym, bankowcy przekazali na ręce Ministra Finansow szereg postulatów i kwestii, które w opinii sektora bankowego wymagają większego zaangażowania ze strony rządu. Wśród postulatów znalazły się między innymi: kwestia rozpatrzenia konsekwencji dyrektyw CRD IV i CRR dla sektora bankowego, szczególnie w aspekcie dostosowawczym, który jest kluczowy dla całej gospodarki, a także stan przygotowań do dostosowania się do wymogów amerykańskiej ustawy FATCA w obliczu braku zainteresowania tą kwestią ze strony Komisji Europejskiej oraz problem niedoboru krajowych oszczędności i struktury pasywów.

120315.fb.04.550x

W dalszej części Forum Bankowego dyskutowano m.in. na temat możliwości rozwoju finansowania gospodarki przez banki w świetle uwarunkowań korzystania z programów publicznych przez klientów banków, współczesnych wyzwań dla banków w okresie prognozowanego spowolnienia gospodarczego i wprowadzania nowych rozwiązązań regulacyjnych, a także wyzwań rozowjowych stojących przed sektorem bankowym w horyzoncie kolejnych 20 lat. Podczas Forum wystąpilu również Prezes narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka oraz Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz także:

Relacje z Forum Bankowego – wystąpienia

prof. Jacek Rostowski – Fakty i mity gospodarki

prof. Marek Belka – Tysiąć miliardów euro na 1%

Wojciech Kwaśniak – Chrońmy polskie banki

 

Forum Bankowe 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x9714 marca 2012 r.  w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Forum Bankowe 2012. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania bankowców była "Stabilność a rozwój - uwarunkowania banków w finansowaniu gospodarki".

 

120315.fb.01.550x

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

120315.fb.02.550x

Obrady Forum Bankowego otworzył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Następnie głos zabrał Minister Finansów Jacek Rostowski, ktory już po raz piąty spotkał się z przedstawicielami sektora bankowego podczas Forum Bankowego.

120315.fb.03.550x

Przedstawiając raport o stanie finansów publicznych w Polsce na tle krajów europejskich w latach 2008 – 2011, Jacek Rostowski zaznaczył, że skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w okresie od rozpoczęcia kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych wyniósł 15,8% PKB i był najwyższy wśród wszystkich krajów europejskich. Minister Finansów Zwrócił również uwagę na fakt, że wzrost ten jest nie tylko największym, ale także najbardziej stabilnym w okresie ostatnich 20 lat. Nie byłoby to możliwe bez silnych fundamentów naszej gospodarki, wśród których na pierwszym miejscy stawiam zdrowy system bankowy – podkreślił Jacek Rostowski, dodając, że nie ma silnego państwa bez silnego i zdrowego sektora bankowego, ale także trudno o silny i zdrowy sektor bankowy bez dobrze sprawowanych rządów w państwie. Dobrą kondycję polskiej gospodarki Minister Finansow upatruje także w sprawnych i elastycznych przedsiębiorcach dzialających w Polsce oraz działaniach, ktore rząd podjął po 2009 roku, m.in. poprzez wprowadzenie planu oszczędnościowego w opozycji do pakietów stymulacyjnych wprowadzanych w tym czasie przez wiele rządów na świecie.

120315.fb.05.550x

Mówiąc o przyszłych wyzwaniach, Jacek Rostowski podkreślił dalszą konieczność obniżania deficytu finansów publicznych aby osiągnąć poziom poniżej 3% PKB i średniookresowy deficyt na poziomie 1%, w celu zabezpieczenia się przed wahaniami koniunktury w przyszłości. Priorytety dzialań Rządu w bieżacym roku obejmą uporządkowanie spraw emerytalnych, deregulację w sferze dostępu do zawodów oraz dalszą konsolidację finansów publicznych. Kończąc sowje wystąpienie, Minister Finasów zapowiedział, że jeszcze w tym roku rząd będzie chcial wprowadzić opłatę bankową.

120315.fb.06.550x

Podobnie jak w roku ubieglym, bankowcy przekazali na ręce Ministra Finansow szereg postulatów i kwestii, które w opinii sektora bankowego wymagają większego zaangażowania ze strony rządu. Wśród postulatów znalazły się między innymi: kwestia rozpatrzenia konsekwencji dyrektyw CRD IV i CRR dla sektora bankowego, szczególnie w aspekcie dostosowawczym, który jest kluczowy dla całej gospodarki, a także stan przygotowań do dostosowania się do wymogów amerykańskiej ustawy FATCA w obliczu braku zainteresowania tą kwestią ze strony Komisji Europejskiej oraz problem niedoboru krajowych oszczędności i struktury pasywów.

120315.fb.04.550x

W dalszej części Forum Bankowego dyskutowano m.in. na temat możliwości rozwoju finansowania gospodarki przez banki w świetle uwarunkowań korzystania z programów publicznych przez klientów banków, współczesnych wyzwań dla banków w okresie prognozowanego spowolnienia gospodarczego i wprowadzania nowych rozwiązązań regulacyjnych, a także wyzwań rozowjowych stojących przed sektorem bankowym w horyzoncie kolejnych 20 lat. Podczas Forum wystąpilu również Prezes narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka oraz Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz także:

Relacje z Forum Bankowego – wystąpienia

prof. Jacek Rostowski – Fakty i mity gospodarki

prof. Marek Belka – Tysiąc miliardów euro na 1%

Wojciech Kwaśniak – Chrońmy polskie banki

Prezentacje multimedialne:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Ministerstwo Finansów

Szkoła Główna Handlowa

Ernst & Young

Komisja Nadzoru Finansowego

 

Forum Bankowe 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Forum Bankowe 2012

Stabilność, a rozwój
Uwarunkowania banków w finansowaniu gospodarki

14 marca 2012 r., Hotel Novotel, Warszawa

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed tym sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Zobacz: Program