FLBS: Prezes banku w Płońsku o transformacji cyfrowej i tworzeniu rezerw na trudne czasy

FLBS: Prezes banku w Płońsku o transformacji cyfrowej i tworzeniu rezerw na trudne czasy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych rozmawiamy z Dariuszem Konofalskim, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Karol Mórawski: Które spośród aktualnych wyzwań natury makroekonomicznej oraz regulacyjnej mogą w szczególnym stopniu przełożyć się na funkcjonowanie bankowości lokalnej,  i jakie działania powinni podjąć spółdzielcy, by zminimalizować negatywne oddziaływanie tych czynników?

Dariusz Konofalski: Obecnie żyjemy w czasach ogromnych wyzwań natury makroekonomicznej i regulacyjnej. Przede wszystkim działamy w otoczeniu wysokiej inflacji, znacznego wzrostu cen energii i gazu, materiałów i dóbr konsumpcyjnych.

Wraz ze wzrostem inflacji obserwujemy również zubożenie społeczeństwa i ogromną presję na wzrost płac.  Do tego dochodzi szybki wzrost stóp procentowych, co zdecydowanie zmniejsza popyt na kredyt, a w przypadku dotychczasowych klientów powoduje obniżenie zdolności kredytowej i pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów.

Obecnie powinniśmy działać wyprzedzająco i zabezpieczać naszą przyszłość wykorzystując wzrost stóp procentowych, który chwilowo sprzyja generowaniu wysokich wyników banków w celu m.in tworzenia rezerw celowych, inwestowania w rozwój technologii IT i cyberbezpieczeństwa czy wzmocnienie kapitałów

Niewątpliwie te czynniki przyczynią się do ograniczenia przychodów, wzrostu kosztów i pogorszenia jakości portfela kredytowego banków, które docelowo będą musiały utworzyć na ten cel rezerwy oraz pomniejszyć wynik finansowy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wyniki banków jest ustawa o wakacjach kredytowych dla kredytów mieszkaniowych, która w znaczący sposób ogranicza wyniki instytucji udzielających kredytów mieszkaniowych.  Uważam, że obecnie powinniśmy działać wyprzedzająco i zabezpieczać naszą przyszłość wykorzystując wzrost stóp procentowych, który chwilowo sprzyja generowaniu wysokich wyników banków w celu m.in  tworzenia rezerw celowych, inwestowania w rozwój technologii IT i cyberbezpieczeństwa czy wzmocnieniu kapitałów.

Utworzone nadobowiązkowe rezerwy i stabilne kapitały własne będą buforem na trudniejsze czasy i zminimalizują skutki wyżej wymienionych negatywnych czynników. Inwestycje natomiast w obszarze środowiska teleinformatycznego zwiększą naszą konkurencyjność rynkową i pozwolą sprostać wysokim wymaganiom Klientów.

Ponadto nasze komórki ryzyka powinny dokonać przeglądu zasad udzielania kredytów tak aby uwzględniały one bufory na dalszy wzrost stóp procentowych i realny spadek dochodów dyspozycyjnych Kredytobiorców, co w dłuższej perspektywie przełoży się na lepszą jakość portfela kredytowego.

Jak z obecnej perspektywy można ocenić przebieg procesu integracji sektora banków lokalnych, czy łączenia poszczególnych instytucji oraz działania na linii bank spółdzielczy – bank zrzeszający odpowiadają aktualnym potrzebom w sektorze?

Procesy łączeniowe banków spółdzielczych nasiliły się w okresie istnienia rekordowo niskich stóp procentowych, natomiast obecnie w związku ze znacznym wzrostem oprocentowania widzimy pewne wyhamowanie skłonności do łączeń.

Uważam, że nie powinniśmy zachłystywać się obecnymi, dobrymi wynikami poszczególnych banków, powinniśmy myśleć i działać długofalowo – łączyć się w większe, dobrze zarządzane i efektywniejsze organizacje, wykorzystujące efekt skali działania.

Co do działań na linii bank spółdzielczy- bank zrzeszający powinniśmy szukać wspólnych obszarów i pewne czynności, szczególnie back-officowe wykonywać za całe zrzeszenie, a nawet może za cały sektor spółdzielczy. Myślę tu o sprawozdawczości, wspólnej rachunkowości, kadrach i płacach, czy informatyce, itp.

Co należy zrobić, by obecna, niesprzyjająca sytuacja, w tym w szczególności ograniczenie przychodów banków, nie doprowadziła do wyhamowania digitalizacji sektora spółdzielczego? A może sposobem jest „ucieczka do przodu”, i to digitalizację powinniśmy traktować jako sposób na niekorzystne uwarunkowania?

Digitalizacja nie powinna być celem, a jedynie środkiem do osiągania celów. Dzięki digitalizacji powinniśmy osiągać cele biznesowe, być instytucjami nowoczesnymi i mogącymi konkurować z bankami komercyjnymi.

W dłuższej perspektywie z całą pewnością digitalizacji przyczyni się do  wzrostu przychodów i ograniczenia kosztów.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych
20-21 września 2022 r.
Airport Hotel Okęcie
ul, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Rejestracja: alebank.pl/FLBS

Zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl