FLBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych

FLBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych
FLBS 2022, od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, Anna Krawczyk, Michał Przyjemski, Paweł Minkina. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

Bank Spółdzielczy Duszniki – zajął pierwsze miejsce w kategorii Lider efektywności. Nagrodę odebrała Anna Krawczyk, Prezes Zarządu BS Duszniki.

W kategorii Lider Popularności Wśród Klientów najwyższe miejsce na podium zajął Bank Spółdzielczy Wschowa. Nagrodę odebrał Michał Przyjemski, Wiceprezes Zarządu BS Wschowa.

Nagrody wręczali Paweł Minkina, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Kryteria brane pod uwagę w ocenach banków

Przy wydawaniu werdyktu dotyczącego kategorii „Lider efektywności” zostało wziętych pod uwagę pięć obiektywnych czynników: dynamika przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat) w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2020 r., wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I w 2021 r. oraz koszt ryzyka (rozumiany jako stosunek utworzonych rezerw celowych do sumy aktywów banku).

Drugi rok z rzędu redakcja MF BANK przyznaje tytuł „Lidera popularności wśród klientów banków”. Na podstawie dostępnych danych oceniono, u kogo najchętniej klienci (bez zróżnicowania na osoby fizyczne i przedsiębiorców, ale też bez uwzględnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego) najchętniej lokują swoje oszczędności i do kogo zwracają się o kredyty (bez rozróżnienia rodzaju udzielonego finansowania).

Dla otrzymania optymalnej oceny (mierzonej metodą ilościową) zdecydowano się nagrodzić te banki, którym klienci najczęściej powierzali swoje oszczędności: brano pod uwagę nominalną wartość zobowiązań wobec klientów w 2021 r., a także ich roczną procentową zmianę oraz to, od kogo klienci w ub.r. najchętniej pożyczali środki finansowe (tu również uwzględniono wartość i procentową zmianę).

Więcej informacji o Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w najnowszym numerze MF BANK.

Wyróżnienia od WIB i partnerów Gali FLBS

Warszawski Instytut Bankowości z okazji 10-lecia realizacji projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL” przyznał bankom spółdzielczym dziesięć wyróżnień.

W gronie wyróżnionych znalazły się: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Nadsański Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Bank Spółdzielczy w Lipnie, Kaszubski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Rzemiosła w Krakowie. 

Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Waldemar Zbytek , Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Podczas wieczornej Gali wyróżnienia wręczali również partnerzy wieczoru Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022.

Wyróżnienia od IT CARD otrzymały banki: HEXA Bank Spółdzielczy za aktywną promocję usługi wpłat klientów banków komercyjnych w recyklerach banku, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej za udział w projekcie pilotażowym oraz aktywną promocję usługi wpłat, Vistula Bank Spółdzielczy za promocje wpłat gotówkowych w sieci Planet Cash, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim za najwyższą sprzedaż terminali Planet Pay, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej za najwyższą liczbę poleceń na terminale Planet Pay​.

Nagrody wręczali Adam Matyaszek, Wiceprezes Zarządu i  Jolanta Sadowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Płatniczych IT CARD.

W podziękowaniu za wyróżniającą się sprzedaż i współpracę nagrody specjalne od SALTUS Ubezpieczenia nagrodzonocztery banki spółdzielcze: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, oraz  Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, którego przedstawiciele nie byli obecni podczas Gali.

Jednak w tym przypadku nagroda będzie doręczona w siedzibie Banku osobiście przez Przedstawicieli Saltus Ubezpieczenia.

W imieniu ubezpieczyciela wyróżnienia wręczali: Piotr Gurgul, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń oraz Małgorzata Bacajewska, Z-ca Dyrektora Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń SALTUS Ubezpieczenia.

Źródło: aleBank.pl