Fitch Ratings obniżył ratingi Getin Noble Banku w związku z naruszeniem normy kapitałowej

Fitch Ratings obniżył ratingi Getin Noble Banku w związku z naruszeniem normy kapitałowej
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fitch Ratings obniżył ratingi Getin Noble Banku (GNBP: ocenę długookresową do CCC z CCC+ oraz ocenę długookresową w skali krajowej do B(pol) z B+(pol), podał bank. Decyzja agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez bank zejścia poniżej normy kapitałowej tj. łącznego współczynnika kapitałowego TCR, wyjaśnia GNB.

„Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów banku tj. dla:
– oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: CCC+ do CCC
– oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: B+(pol) do B(pol)
– oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: ccc+ do ccc” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:
– oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
– oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)
– oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: „5”
– minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: „No Floor”, wymieniono także.

Agencja w komunikacie poinformowała również o umieszczeniu na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) ratingów:
– oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR))
– oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating)
– oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating)
– oceny indywidualnej VR (Viability Rating).

Naruszenia normy kapitałowej

„Decyzja agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez bank zejścia poniżej normy kapitałowej tj. łącznego współczynnika kapitałowego TCR,(…) w wyniku m.in. utworzenia dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 110 mln zł, czy ujęcia w funduszach własnych banku kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w kwocie 222 mln zł” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Getin Noble Bank utworzył 110 mln zł rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi >>>

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia normy kapitałowej, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji agencji swoje źródło miało nie tylko we wspomnianych wyżej działaniach, ale również w szeregu czynników zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej.

„Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia, jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez bank aktywów ważonych ryzykiem” – zaznaczono.

Bank na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych, zakończono w informacji.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews