Firmy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową, mniej planuje zwolnienia

Firmy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową, mniej planuje zwolnienia
Fot. stock.aobe.com/Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, by przetrwać powyżej 3 miesięcy wzrósł na koniec maja do 54 proc. z 39 proc. w połowie kwietnia - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. Autorzy badania wskazują, że systematycznie spada odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia.
Systematycznie rośnie odsetek firm, które planują utrzymanie płac oraz spada odsetek przedsiębiorstw planujących obniżenie wynagrodzeń #firmy #zatrudnienie #wynagrodzenia @Grupa_PFR @PIE_NET_PL

Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju zostało przeprowadzone w pięciu etapach: 1-3 kwietnia, 15-17 kwietnia, 28-30 kwietnia, 12-14 maja i 26-29 maja.

„Firmy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową. Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej 3 miesięcy wzrósł z poziomu 39 proc. w połowie kwietnia do 54 proc. na koniec maja. Odsetek firm, którym zapasy gotówki wystarczą na 1-3 miesiące spadł o 10 pkt. proc. na koniec maja w porównaniu z połową kwietnia. Na koniec maja brak płynności wskazuje 5 proc. firm, o 6 pkt proc. mniej niż w połowie kwietnia” – napisano.

Czytaj także: Prezes PFR o tarczy finansowej: pomoc dla dużych przedsiębiorstw ruszy w najbliższych dniach >>>

54 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną

Jak wynika z badania, obecnie 54 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać okres powyżej 3 miesięcy. Posiadanie płynności finansowej umożliwiającej działanie powyżej 3 miesięcy deklaruje 70 proc. dużych podmiotów. 37 proc. firm ma środki finansowe umożliwiające działanie firmy przez maksymalnie 3 miesiące. 5 proc. firm nie ma żadnych rezerw finansowych.

PIE zapytało też przedsiębiorców, czy odmrażanie gospodarki wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej firm.

Z badania wynika, że 31 proc. firm uznaje, że ich sytuacja poprawiła się w wyniku odmrażania kolejnych gałęzi gospodarki w maju br., 49 proc. firm ocenia, że ich kondycja nie uległa zmianie, zaś 10 proc. firm uznaje, że ich sytuacja pogorszyła się.

Czytaj także: Mniej firm planuje zwolnienia i odczuwa spadek sprzedaży >>>

Jedna czwarta firm deklaruje, że nie jest w stanie określić, kiedy nastąpi pełna odbudowa ich sytuacji finansowej, wskazując, że może to nastąpić w terminie dłuższym niż rok.

„18 proc. firm deklaruje, że ich sytuacja finansowa odbudowała się do stanu sprzed pandemii. 24 proc. firm nie jest w stanie określić, kiedy nastąpi pełna odbudowa ich sytuacji finansowej – wskazując terminy dłuższe niż rok. 6 proc. firm uznaje, że odbudowa ich sytuacji finansowej nastąpi w ciągu najbliższych trzech miesięcy” – napisano w komentarzu.

„29 proc. podmiotów oczekuje odbudowania pozycji finansowej pod koniec 2020 r. (wrzesień-grudzień). 15 proc. firm uznaje, że odbudowa ich pozycji finansowej dokona się w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r.” – dodano.

Mniej firm planuje redukcję zatrudnienia

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że systematycznie spada odsetek firm planujących redukcję zatrudnienia.

„Od pierwszej fali badania w kolejnych pomiarach systematycznie maleje odsetek firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia. Od początku kwietnia udział takich firm zmalał z 28 proc. do 5 proc. na koniec maja (-23 pkt. proc.). O 12 pkt proc. wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie liczby pracowników: z 2 proc. w początku kwietnia do 14 proc. na koniec maja” – napisano w komentarzu do badania.

W kolejnych etapach odsetek firm planujących redukcję zatrudnienia wynosił odpowiednio: 28 proc. (I etap), 14 proc. (II etap), 12 proc. (III etap), 8 proc. (IV etap) i 5 proc. (V etap).

Z kolei odsetek przedsiębiorstw, które planują zwiększyć zatrudnienie w kolejnych etapach wynosił odpowiednio: 2 proc. (I etap), 4 proc. (II etap), 8 proc. (III etap), 7 proc. (IV etap) i 14 proc. (V etap).

PIE wskazuje też, że odsetek firm, które dokonały redukcji zatrudnienia w maju (10 proc.) jest nieznanie niższy niż odsetek firm, które dokonały redukcji w marcu i kwietniu (12 proc.).

Spada też odsetek przedsiębiorstw planujących obniżenie wynagrodzeń

Systematycznie rośnie też odsetek firm, które planują utrzymanie dotychczasowych płac oraz spada odsetek przedsiębiorstw planujących obniżenie wynagrodzeń swoich pracowników.

Odsetek firm planujących utrzymanie wynagrodzenia w kolejnych etapach wynosił odpowiednio: 36 proc. (I etap), 53 proc. (II etap), 61 proc. (III etap), 66 proc. (IV etap) i 78 proc. (V etap). Odsetek firm planujących obniżenie płac wynosił: 50 proc. (I etap), 34 proc. (II etap), 22 proc. (III etap), 21 proc. (IV etap) i 9 proc. (V etap).

Z badania Polskiego Instytut Ekonomicznego wynika, że 14 proc. firm obniżyło w maju dotychczasowe wynagrodzenia wszystkich pracowników. Obniżenie wynagrodzeń przeprowadziło 22 proc. średnich firm oraz 2 proc. dużych firm. 81 proc. firm nie zmieniło w maju dotychczasowych poziomów płac.

Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 406 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.

Źródło: PAP BIZNES