Finansowanie rozwoju: Jak zwiększyć dostęp do kredytu dla deweloperów tzw. ostatniej mili?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nadchodzi zmiana, która zrewolucjonizuje świat, także ten pozamiejski. Gospodarkę, administrację i obywateli czeka nieuchronna cyfryzacja. Sukces ekonomiczny i społeczny, w tym nowym cywilizacyjnym wyzwaniu odniosą społeczności, które zadbały dostatecznie wcześnie o zrównoważony rozwój gospodarki elektronicznej. Temat ten był jednym z przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - największej imprezy tego typu w Europie Środkowej.

Ignacy Kowalski

W ocenie ekspertów Polska jest w tej sprawie krajem kontrastów. Z jednej strony mamy ogromne zaległości (liczne tzw. białe plamy oraz 25% populacji wykluczonej cyfrowo), a z drugiej budzimy na świecie uznanie z powodu bardzo szybkiej i kreatywnie rozwijanej absorbcji wszelkich nowinek (np. polska bankowość elektroniczna, także w ramach bankowości lokalnej).

Nadal jednak istnieją liczne bariery rozwoju gospodarki elektronicznej – prawne, społeczne (brak umiejętności cyfrowych), a przede wszystkim infrastrukturalne (dostęp do sieci). Podstawowym warunkiem są jednak jakość i dostępność infrastruktury. Niwelacji tej bariery służą przede wszystkim programy publiczne. W sukurs przyszła nam także Polityka Spójności, wspierająca w dużej mierze realizację w Polsce Europejskiej Agendy Cyfrowej. W latach 2007-2013 był to Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, zaś obecnie głównym wsparciem będzie Program Operacyjny „Polska Cyfrowa”. W ramach tych programów podjęto się budowy infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów będą mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było (tzw. białych plam).

Polscy mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni bez kredytu

W latach 2007-2013 mali i średni przedsiębiorcy – lokalni operatorzy usług telekomunikacyjnych zrealizowali około tysiąca takich projektów szerokopasmowych, dofinansowanych z funduszy europejskich. Jak podaje Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), na rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej wydali oni łącznie ponad 2 mld zł, zapewniając dostęp do szybkiego internetu prawie 4 mln Polaków. W latach 2014-2020 inwestycje te będą kontynuowane.

Jednak pojawia się tu także wiele problemów. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wskazywano przede wszystkim na barierę dostępu do finansowania dla branży telekomunikacyjnej. Sprawa zaniepokoiła nawet Komisję Europejską, która zwróciła się do ministra cyfryzacji z prośbą o wyjaśnienia i propozycją wspólnego zaradzenia problemowi.

Polscy przedsiębiorcy jako główne powody odmów kredytowych podają zazwyczaj brak zdolności kredytowej i brak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI