Finanse sektora w analizie UKNF: Husaria bez strategii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.012.150xW 2012 r. wynik finansowy netto banków spółdzielczych wzrósł do 974,8 mln zł (o 8,5 proc.). Bank BPS S.A. i SGB-Bank S.A. zarobiły 48,2 mln zł tj. o 41,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

UKNF opublikował analizę wyników audytowanych zrzeszeń wraz z projekcją możliwych zmian w modelu funkcjonowania sektora. Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne z udziałem przedstawicieli zrzeszeń, UKNF, NBP, BFG i Ministerstwa Finansów nad dwoma projektami zmian w ustawie z 7 grudnia 2000 r. sporządzonymi odrębnie przez zespół międzyzrzeszeniowy i Grupę BPS.

UKNF przyznaje, że w warunkach niejednomyślności sektora oraz silnej opozycji części jego przedstawicieli wobec integracji, z którą siłą rzeczy musi się wiązać wprowadzenie IPS, należy się liczyć z podjęciem próby spełnienia przewidzianej w CRR normy LCR przez obecnie funkcjonujące zrzeszenia, bez wprowadzania IPS. W opinii nadzoru jest to możliwe pod warunkiem gruntownej przebudowy modelu biznesowego, połączonej ze zmianami w organizacji sektora.

Portfele zrzeszeń

Z analizy UKNF wynika, że w 2012 r. należności zagrożone banków spółdzielczych wzrosły o 18,8 proc. (do 9,2 proc.), natomiast w Banku BPS S.A. i SGB-Banku S.A. łącznie aż o 56,5 proc. (do 12,0 proc.). W zrzeszeniach odpisy są niższe niż w bankach komercyjnych (MSR), ale w przypadku zabezpieczeń jest odwrotnie, stąd też w BS-ach ich łączna wartość w relacji do należności jest istotnie wyższa, co świadczy o dobrym pokryciu ryzyka. W normalnych warunkach wysokie udziały należności zagrożonych nie stanowiłyby poważnego kłopotu, niemniej, zdaniem nadzoru, wobec spadku stóp procentowych i spowolnienia gospodarki, w 2013 r. można oczekiwać zmniejszenia wyników banków.

W ubiegłym roku ponad 85 proc. wyniku odsetkowego od instytucji rządowych i samorządowych stanowiły dopłaty do różnego rodzaju kredytów preferencyjnych, głównie dla rolników indywidualnych. Ok. 60 proc. należności od rolników to kredyty preferencyjne, których oprocentowanie dla banku jest równe 1,5 × stopa redyskonta weksli. W przypadku obniżek podstawowych stóp procentowych NBP, co następuje systematycznie od listopada 2012 r., istotnie zmniejszają się również przychody odsetkowe.

Marża odsetkowa nie uległa zmianie od 2011 r., natomiast wzrosły przychody i koszty odsetkowe. Wyższe koszty w dużych BS-ach wynikają prawdopodobnie z tego, że działają one w aglomeracjach miejskich, w których konkurencja o depozyty jest silniejsza. Przychody odsetkowe – w stosunku do średnich aktywów – były wyższe niż bankach w komercyjnych, podczas gdy koszty pozostają na zbliżonym poziomie, co pozwala generować wyższą marżę. Wskaźniki ROA i ROE netto były w obu sektorach takie same, natomiast wskaźniki C/I dużo wyższe w bankach spółdzielczych. Różnica ta wynika z relatywnie dużo większego zatrudnienia i liczby placówek.

Deficyt na transakcjach

Korzystając z wysokiego poziomu stóp WIBID oraz z faktu, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI