Finanse sektora BS-ów w analizie UKNF: PORTFELE ZRZESZEŃ

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.01.foto.012.358x400Niskie stopy procentowe i inflacja, a także wysokie koszty przy spadającej marży ograniczają bezpieczną przestrzeń działania banków spółdzielczych - wynika z danych UKNF za III kwartały 2013 r.

Zpresją niskich stóp nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto. Raport UKNF wskazuje na postępujące rozwarstwienie zrzeszeń.

Kosztowne depozyty

Depozyty osób prywatnych osiągnęły wartość 53,7 mld zł, tj. o 11,1 proc. wyższy niż w grudniu 2012 r., natomiast relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów wyniosła 72,1 proc. Zdaniem UKNF brak zorganizowanego mechanizmu dystrybucji środków wewnątrz zrzeszeń jest jedną z przyczyn silnego przyrostu depozytów (a zatem i kosztów odsetkowych) w dużych bankach, które zdecydowały się na ekspansję w aglomeracjach. Spadek poziomu stóp WIBID oraz wycofanie części lokat z banków zrzeszających sprawiły, że wynik odsetkowy od banków był niższy o 15,5 proc. r./r.

UDZIAŁOWCY

Banki spółdzielcze w większości ukończyły proces porządkowania rejestrów członków, zaś zmiany ich liczby są spowodowane ustaniem – ewentualnie powstaniem – stosunku członkostwa. Udziałowcami jest 1 041 395 osób, w tym 1 037 858 osób fizycznych.

Depozyty w BS-ach są większe niż należności od sektora niefinansowego, z których tylko 21,1 proc. jest od osób prywatnych. Zatem utrzymywanie wysokiego oprocentowania powoduje, że osoby te są dla banków spółdzielczych klientami przynoszącymi deficyt, który pogłębił się w stosunku do września 2012 r. (wzrósł o 6,9 proc.). Duża nadwyżka depozytów zmniejsza ponadto skłonność małych banków do łączeń. Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego wskazuje na to, że w przypadku ścisłej współpracy między bankami duży i kosztowny przyrost depozytów nie miałby żadnego uzasadnienia.

Autorzy raportu dokonali podziału BS-ów o aktywach większych lub równych 500 mln zł na 2 podgrupy: n banki o aktywach większych lub równych 500 mln zł i mniejszych niż 1 mld zł (23 BS-y, grupa G23) n banki o aktywach większych lub równych 1 mld zł (6 BS-ów, G6). Aktywa obydwu grup stanowiły 28,2 proc. (G23 – 15,8 proc., G6 – 12,4 proc.) ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI