Finanse sektora banków spółdzielczych: Portfele zrzeszeń zamrożony potencjał

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.03.foto.014.a.400xSektor banków spółdzielczych wypracował w 2014 r. zysk netto 778,06 mln zł, tj. o 4,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, Grupa BPS - 472,46 mln zł (+ 3,09 proc. r./r.), zrzeszenie SGB-Banku - 289,85 mln zł (+ 0,19 proc. r./r.) - wynika z analizy sporządzonej w Banku BPS na podstawie danych nieaudytowanych.

Suma bilansowa wzrosła o 8,5 proc. do poziomu 104,78 mld zł, w tym Grupy BPS o 9,62 proc., zrzeszenia SGB-Banku o 6,81 proc. Udział aktywów banków spółdzielczych w całym systemie wynosił 6,84 proc., natomiast Grupy BPS w sektorze bankowości spółdzielczej 62,40 proc. (4,27 proc. w systemie). Średnia wartość aktywów przypadająca na jeden bank wzrosła w Grupie BPS do 182,12 mln zł, zaś w Spółdzielczej Grupie Bankowej do 180,91 mln zł.

Koszty, spółdzielco!

Należności od podmiotów niefinansowych i samorządów zwiększyły się w sumie o 10,69 proc., w Grupie BPS o 11,80 proc., w SGB o 9,02 proc. Dla porównania: roczna dynamika tej pozycji w sektorze banków komercyjnych wyniosła 106,23 proc. Depozyty Grupy BPS wzrosły o 9,82 proc., a w SGB o 6,88 proc. Dynamika tych pozycji w zrzeszeniach i w bankach komercyjnych to odpowiednio 108,63 proc. oraz 110,15 proc.

Wskaźnik kosztów do wyniku z działalności bankowej wyniósł 65,04 proc. (64,20 proc. w Grupie BPS oraz 66,18 proc. w SGB-Banku) i uległ obniżeniu w dwóch zrzeszeniach (średnio o 2,41 pkt. proc.). Dla porównania: poprawa nastąpiła także w sektorze bankowym o 2,56 pkt. proc., wskaźnik obniżył się do 47,19 proc. zaś w sektorze banków komercyjnych o 2,72 pkt. proc. do 44,71 proc.

Fundusze własne Grupy BPS zwiększyły się o 6,63 proc., a SGB o 4,72 proc., przy średniej wartości przypadającej na 1 bank odpowiednio 17,9 mln zł i 18,2 mln zł.

Grupa BPS: aktywa rosną jak na drożdżach

Aktywa bilansowe zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 65,38 mld zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 5,7 mld zł (o 9,62 proc.). Najliczniejszą grupę stanowiły banki, których aktywa zawierały się w przedziale od 100 mln do 200 mln zł. O 8 banków wzrosła liczebność grupy BS- -ów o sumie powyżej 200 mln zł, natomiast o 12 spadła w grupie banków o aktywach od 30 mln do 50 mln zł.

Depozyty największego w kraju zrzeszenia wzrosły o 5,07 mld zł (o 9,79 proc.) do poziomu 56,2 mld zł. O ich wysokiej dynamice zdecydowały przede wszystkim depozyty przedsiębiorców indywidualnych – środki tych podmiotów zwiększyły się o 11,76 proc. W mniejszym stopniu wzrosły depozyty rolników (o 10,99 proc.), osób prywatnych (o 10,96 proc.) i firm (o 10,23 proc.). Istotnym źródłem finansowania w zrzeszonych bankach były kapitały, które pokrywały aktywa bilansowe w 10,07 proc., a na koniec grudnia 2014 r. osiągnęły poziom 6,58 mld zł i były 4,5-krotnie wyż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI