Fed za zwolnieniem tempa podwyżek stóp procentowych w USA

Fed za zwolnieniem tempa podwyżek stóp procentowych w USA
Fot. stock.adobe.com/niphon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Większość członków Fedu popiera zwolnienie tempa podwyżek stóp wkrótce - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu.

„Wielu uczestników posiedzenia zauważyło, że w miarę zbliżania się polityki pieniężnej do stanowiska wystarczająco restrykcyjnego, aby osiągnąć cele Komitetu, właściwe stałoby się spowolnienie tempa wzrostu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych. Ponadto znaczna większość uczestników oceniła, że spowolnienie tempa wzrostu prawdopodobnie wkrótce będzie właściwe. W tych okolicznościach wolniejsze tempo umożliwiłoby Komitetowi lepszą ocenę postępów w osiąganiu celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen” – napisano w protokole po listopadowym posiedzeniu Fedu.

„Kilku uczestników posiedzenia stwierdziło, że spowolnienie tempa wzrostu stóp proc. mogłoby zmniejszyć ryzyko niestabilności systemu finansowego. Kilku innych uczestników posiedzenia zauważyło, że przed spowolnieniem tempa podwyżek podstawowych stóp procentowych, bardziej korzystne może być poczekanie, aż nastawienie polityki będzie bardziej restrykcyjne i pojawią się bardziej konkretne oznaki znacznego osłabienia presji inflacyjnej” – dodano.

Niepewność co do ostatecznego poziomu stóp procentowych

Z minutes wynika, że członkowie FOMC nie są jeszcze pewni co do końcowego przedziału stóp procentowych po zakończeniu cyklu podwyżek.

„Wielu uczestników posiedzenia stwierdziło, że istnieje znaczna niepewność co do ostatecznego poziomu stopy funduszy federalnych potrzebnej do osiągnięcia celów Komitetu oraz że ich ocena tego poziomu będzie częściowo zależała od napływających danych. Mimo to niektórzy uczestnicy posiedzenia zauważyli, że skoro inflacja nie wykazuje jak dotąd oznak zmniejszania się, a nierównowaga podaży i popytu w gospodarce utrzymuje się, ich ocena ostatecznego poziomu stopy funduszy federalnych, która byłaby konieczna do osiągnięcia celów Komitetu, jest nieco wyższa niż wcześniej oczekiwali” – podano w sprawozdaniu.

Czytaj także: Powell: myślenie o pauzie w cyklu podwyżek jest bardzo przedwczesne >>>

„Uczestnicy posiedzenia wymienili szereg czynników, które prawdopodobnie wpłyną na tempo przyszłych podwyżek docelowego zakresu stopy funduszy federalnych. Rozważania te obejmowały skumulowane dotychczasowe zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia między sektorami polityki pieniężnej a zachowaniem aktywności gospodarczej i inflacją oraz rozwojem sytuacji gospodarczej i finansowej” – dodano.

Zwiększona niepewność co do perspektyw inflacji i wzrostu PKB

W ocenie członków Fedu, istnieje zwiększona niepewność co do perspektyw inflacji i wzrostu PKB.

„Kilku uczestników posiedzenia stwierdziło, że dalsze szybkie zacieśnianie polityki zwiększa ryzyko niestabilności lub dyslokacji w systemie finansowym. Panowała powszechna zgoda co do tego, że zwiększona niepewność co do perspektyw zarówno inflacji, jak i aktywności realnej gospodarki podkreśliła znaczenie uwzględnienia skumulowanego zacieśnienia polityki pieniężnej, opóźnień, z jakimi polityka pieniężna wpływała na działalność gospodarczą i inflację, oraz rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej” – napisano w minutes.

„Uczestnicy posiedzenia generalnie zauważyli, że niepewność związana z perspektywami gospodarczymi jest wysoka, a w bilansie ryzyka dla perspektyw inflacji przeważają czynniki o charakterze negatywnym. Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że inflacja jest wyższa i trwalsza niż oczekiwano. Niektórzy uczestnicy zwrócili uwagę na ryzyko ponownego gwałtownego wzrostu cen energii w związku z napięciami geopolitycznymi. Kilku uczestników stwierdziło, że utrzymująca się napięta sytuacja na rynku pracy może doprowadzić do powstania spirali płacowo-cenowej, mimo że jeszcze się nie rozwinęła” – dodano.

Napięta sytuacja na rynku pracy

W protokole napisano, że rynek pracy w USA pozostaje bardzo napięty.

„Wielu uczestników posiedzenia zauważyło, że niektóre firmy chciały zatrzymać pracowników po niedawnych doświadczeniach związanych z niedoborem siły roboczej i wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem. Uczestnicy ci zauważyli, że to zachowanie ograniczyło zwolnienia, nawet gdy ogólna gospodarka spowalniała, lub że takie zachowanie może ograniczyć zwolnienia, jeśli zagregowana aktywność gospodarcza ulegnie dalszemu złagodzeniu” – podano w publikacji.

„Niemniej jednak wielu uczestników posiedzenia odnotowało wstępne oznaki, że rynek pracy może powoli zmierzać w kierunku lepszej równowagi podaży i popytu; oznaki te obejmowały niższą rotację miejsc pracy i umiarkowany wzrost płac nominalnych. Uczestnicy przewidywali, że nierównowaga na rynku pracy będzie się stopniowo zmniejszać i że stopa bezrobocia prawdopodobnie nieco wzrośnie z obecnego bardzo niskiego poziomu, a liczba wolnych miejsc pracy prawdopodobnie spadnie” – dodano.

Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych w USA

Podczas posiedzenia 2 listopada Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb. do przedziału 3,75-4,00 proc. Fed powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą właściwe. Bank podał w komunikacie, że przy podejmowaniu przyszłych decyzji będzie brał pod uwagę wcześniejsze podwyżki stóp proc. i opóźnienia w transmisji w polityce monetarnej.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 375 pb.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 13-14 grudnia. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu osłabia się o 1 proc. wobec koszyka walut do 106,16 pkt. Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,72 proc. 

Źródło: PAP BIZNES