Farmy wiatrowe napędzają wyniki finansowe Polenergii mimo pandemii

Farmy wiatrowe napędzają wyniki finansowe Polenergii mimo pandemii
Farma Wiatrowa Puck. Fot. Polenergia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polenergia S.A. przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 148 mln zł, a skorygowany zysk netto 69 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16 proc. i o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

#MichałMichalski: Nasze wyniki napędza segment #EnergetykaWiatrowa, który w tym i przyszłym roku w dużej mierze pozostanie odporny na bieżącą zmienność cen energii elektrycznej #OZE #Offshore @PolenergiaSA

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku Polenergia osiągnęła znaczną poprawę wyników głównie za sprawą wysokiej produktywności farm wiatrowych, wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz poprawy wyników w działalności handlowej.

Covid-19 nie wpływa znacząco na wyniki Polenergii

Epidemia COVID-19 jak dotąd nie ma istotnego wpływu na wyniki finansowe, choć zauważalny jest spadek krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, mający swoje źródło między innymi w spadku zużycia energii w zakładach produkcyjnych i galeriach handlowych.

Jakość aktywów Polenergii oraz podjęte decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży w aktywach wytwórczych spowodowały, że Grupa nie była podatna na negatywne skutki kryzysu wywołanego epidemią.

‒ Polenergia wykazuje dotychczas silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w 2020 roku, w tym również w drugim kwartale, wskazują, iż częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Grupy.

Co ważne, realizacja nowej strategii Polenergii przebiega bez istotnych zakłóceń. Nasze wyniki napędza segment energetyki wiatrowej, który w tym i przyszłym roku w dużej mierze pozostanie odporny na bieżącą zmienność cen energii elektrycznej.

W perspektywie 2022 roku odegra jeszcze większą rolę, za sprawą istotnego zwiększenia zainstalowanej mocy tego segmentu aż o 75 proc. do 435 MW – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Czytaj także: OZE: Ministerstwo Rozwoju zapowiada rozwiązania dotyczące prosumentów zbiorowych

Strategia 2020‒2024: pierwsze wyniki

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą w maju 2020 roku Strategii Polenergii na lata 2020‒2024, Grupa zdefiniowała nowy podział obszarów działania na segmenty operacyjne.

Segment lądowych farm wiatrowych zanotował w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost w pierwszym półroczu 2020 roku wyniku EBITDA o 34 mln zł do 127,3 mln zł. Segment obrotu i sprzedaży zanotował wynik EBITDA na poziomie 10,6 mln zł, segment dystrybucji 7,9 mln zł, segment gazu i czystych paliw 7,0 mln zł, a segment fotowoltaiki 1,3 mln zł.

Oznacza to, że skorygowany wynik EBITDA w raportowanym okresie wzrósł o 19,9 mln zł do 147,7 mln zł. Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła o 1,6 p.p. do 40,6 proc.

Skorygowany zysk netto wzrósł o 34 proc. r/r i osiągnął poziom 69 mln zł. Przychody ze sprzedaży po sześciu miesiącach 2020 roku wyniosły 822 mln zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem głównie z uwagi na niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży skompensowane częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Rekordowa produkcja farm wiatrowych

Od stycznia do czerwca 2020 roku farmy wiatrowe Polenergii wyprodukowały rekordowe 437 GWh energii elektrycznej, a ich produktywność wyniosła 40 proc. Liderem jest wciąż Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność osiągnęła w tym okresie rekordowy poziom 51 proc.

Polenergia rozpoczęła realizację pięcioletniej strategii rozwoju. W lipcu ruszyła budowa największego projektu w historii – Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW.

Budowa projektu Szymankowo o mocy 38 MW przebiega bez większych zakłóceń, a projekt Kostomłoty o mocy 27 MW jest przygotowywany do rozpoczęcia budowy. Grupa nie wyklucza również udziału projektu Farmy Wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13 MW w najbliższej aukcji OZE.

Czytaj także: Połowa energii elektrycznej w Polsce z wiatru?

Fotowoltaika, gaz i czyste paliwa

Kolejne projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 27 MW również są przygotowywane do udziału w aukcji, a pozostałe projekty fotowoltaiczne o mocy 238 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Równolegle prowadzone są prace rozwojowe w segmencie gazu i czystych paliw. Podpisany został list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych i technologii wodorowych z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy sp. z o.o.

Offshore: współpraca z norweskim Equinor

Grupa systematycznie zwiększa także skalę działania w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój istniejących i nowych obszarów biznesowych, a w segmencie dystrybucji kontynuuje realizację zatwierdzonego planu inwestycyjnego na lata 2019 ‒ 2022 o łącznej wartości 51 mln zł.

Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z norweskim Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3000 MW.

Grupa prowadzi dialog z dostawcami, jednak termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Nowy projekt ustawy offshore umożliwia zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. pierwszej fazy systemu wsparcia z 4,6 GW do 5,9 GW.

Ministerstwo Klimatu zapowiedziało plan uchwalenia przez parlament tzw. specustawy offshore do końca 2020 roku.

Czytaj także: Leasing albo pożyczka od EFL dla przedsiębiorcy inwestującego w panele fotowoltaiczne

Źródło: Polenergia