Faktoring rośnie w czasie dekoniunktury

Faktoring rośnie w czasie dekoniunktury
Źródło: EFL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z danych raportowanych przez Polski Związek Faktorów (PZF) wynika, że w ciągu sześciu miesięcy 2022 roku firmy faktoringowe w Polsce zanotowały blisko 34% wzrost sfinansowanych wierzytelności r/r., czytamy w komunikacie prasowym EFL.

Ostani odczyt Barometru EFL na III kw. 2022 r. wskazuje na wciąż pogarszające się nastroje polskich przedsiębirców. Spada sprzedaż, inwestycje stanęły w miejscu, a polskie firmy mają problem z płynnością finansową. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne – z 29 proc. w II kwartale 2022 roku do 33 proc. w III kwartale tego roku.

Niezbędnym warunkiem, aby firma mogła działać na rynku i konkurować z innymi podmiotami jest odpowiednio wysoka płynność finansowa. Utrata płynności finansowej może doprowadzić nawet do niewypłacalności i upadłości, czego obawia się co piąty polski przedsiębiorca. W sytuacji obawy o utratę płynności finansowej najlepszym rozwiązaniem jest faktoring.

Czytaj także: XIII Międzynarodowy Kongres Faktoringu odbędzie się 21 września 2022 roku w Warszawie

Faktoring na czas dekoniunktury

 – Faktoring opiera się na wykupieniu wierzytelności firmy przez faktora. Nabywa on od przedsiębiorcy faktury dotyczące wykonanych usług lub sprzedanych towarów, udzielając z tego tytułu potrzebnego finansowania, co oznacza natychmiastowy wpływ gotówki na konto firmy.

Faktor administruje wierzytelnościami, prowadząc tym samym bieżącą kontrolę należności od kontrahentów. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu bez regresu, przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności mówi Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Sprzedaży Eurofactor Polska S.A.

Czytaj także: Faktoring: kiedy, komu i jaki się opłaca?

Faktoring na dobre i na złe

Z usługi faktoringu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy oferują swoim odbiorcom odroczone terminy płatności, którym przybywa zaległości płatniczych i nie są w stanie finansować ich z własnych środków.

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem również dla tych firm, które chcą zamienić swoje wierzytelności z wystawionych faktur na gotówkę, jeszcze przed terminem płatności. Narzędzie to zabezpiecza wówczas przed utratą płynności, spowodowaną długimi terminami płatności. Z powodzeniem może być również wykorzystywane w okresie koniunktury, kiedy staje się atrakcyjnym źródłem finansowania dynamicznego wzrostu sprzedaży przedsiębiorstw – m.in. dla firm prężnie rozwijających się i posiadających portfel stałych, regularnych odbiorców.

Z faktoringu mogą skorzystać firmy współpracujące na stałe ze swoimi odbiorcami, stosujące odroczone terminy płatności czy wystawiające dokumenty potwierdzające dostawę towaru ‒ zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również większe firmy.

Czytaj także: Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL