Faktoring coraz popularniejszy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ananicz.jakub.faktorama.01.267x400Dane za rok 2014 pokazują, że branża faktoringowa w Polsce ma się dobrze i jest najszybciej rozwijającym się segmentem usług  finansowych. Zgodnie z oczekiwaniami rynek faktoringowy rośnie bardzo dynamicznie, o czym świadczy wolumen sfinansowanych faktur oraz wzrost obrotów firm faktoringowych.

Powołując się na dane Polskiego Związku Faktorów, organizacji zrzeszającej największe firmy faktoringowe w Polsce, wartość ponad 5 milionów faktur oddanych do faktoringu w 2014 roku wzrosła o 17,3% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość 114,4 miliardów złotych. Tendencja wzrostowa w tym zakresie utrzymuje się już od kilku lat, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora usług.

Najbardziej popularny wciąż pozostaje faktoring krajowy niepełny, czyli z regresem, polegający na przekazaniu wierzytelności bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Zgodnie z danymi PZF w jego przypadku wartość obrotów wyniosła 47.614,53 mln złotych. Obroty w ramach alternatywnego faktoringu pełnego, czyli bez regresu, który łączy się z przejęciem przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika wyniosły 42.552,82 mln złotych. Z kolei wartość obrotów w ramach faktoringu eksportowego to 22.660,80 mln złotych, a importowego 1.618,53 mln złotych.

Faktoring jako usługa pozwalająca na zachowanie płynności finansowej zyskuje na popularności. Stale rośnie liczba firm, które szukają korzystnego rozwiązania w sytuacji, gdy na uregulowanie płatności przez kontrahentów muszą oczekiwać tygodnie a nawet miesiące. To oni jako pierwsi dostrzegają zalety tej właśnie usługi. W 2014 roku na skorzystanie z pomocy faktorów zrzeszonych w PZF zdecydowało się 6 314 firm, czyli aż o 800 więcej niż w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, iż wzrost liczby faktorantów jest niższy (16,1%) niż wzrost wartości sfinansowanych faktur (17,3%), co oznacza że firmy dotychczas korzystające z tej usługi przekazują faktorom coraz wyższe obroty. To bardzo optymistyczna informacja dla rynku, która obrazuje rosnące zaufanie do faktorów. Widać, że przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z faktoringu oraz jego przewagi nad innymi źródłami finansowania, decydując się na wdrożenie w swoich firmach właśnie tej metody kontroli płynności finansowej.

Dane PZF potwierdzają, że faktoring jest najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku finansowego. Po części wynika to z faktu, że wciąż jest on stosunkowo młodym rozwiązaniem. Raczkuje również jego odmiana dedykowana mikro i małym przedsiębiorstwom, których obrót jest niewielki (poniżej 1 mln zł rocznie), czyli mikrofaktoring. Już teraz można jednak zauważyć tendencję wzrostową jeśli chodzi zainteresowanie faktoringiem wśród małych firm, które coraz częściej dostrzegają zalety korzystania z tej usługi. Nie bez znaczenia pozostaje ewolucja całego rynku, który już od kilku lat kieruje się właśnie ku obsłudze mniejszych podmiotów, których finansowanie jeszcze kilka lat temu uważane było za zbyt ryzykowne. Niewątpliwie ma to związek z pojawianiem się faktorów pozabankowych, którzy poszukując niszy, swoją działalność opierają właśnie na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Nasycenie rynku oraz stały wzrost liczby firm z segmentu MSP, a jednocześnie ich rosnąca rola, przyczynia się do tworzenia coraz atrakcyjniejszej oferty faktoringowej. Z kolei standaryzacja i uproszczenie procedur pozwalają dostosować koszty finansowania do możliwości mniejszych podmiotów, których obrót jest niewielki.

Na rynku rozwijają się również nowości, takie jak internetowe platformy handlu należnościami. Stanowią one duże ułatwienie, gdyż korzystanie z ich usług nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Można wystawić nawet pojedyncze faktury, dzięki czemu małe firmy zyskują dostęp do elastycznego finansowania. Nabywcami faktur są inwestorzy, którzy nie obawiają się współpracy z mniejszymi podmiotami, gdyż na platformach ocena ryzyka skupia się na płatniku faktury, który często jest dużą i wiarygodną spółką. Zgodnie z danymi Faktorama.pl, platformy powstałej w drugim kwartale 2013 roku, stale wzrasta liczba firm zainteresowanych e-usługą w zakresie faktoringu. Tylko w 2014 roku wartość sfinansowanych za pośrednictwem platformy faktur wyniosła 20 000 000 zł.

Rynek usług faktoringowych rozwija się bardzo dynamicznie, zyskując kolejnych zwolenników. Można przewidywać, że zainteresowanie z każdym rokiem będzie wzrastać, a tym samym rozszerzy się dostępna oferta. Konkurencja i konieczność ubiegania się o klienta mogą zaowocować kolejnymi nowinkami oraz poprawieniem warunków świadczonych usług faktoringowych.

Jakub Ananicz
Członek Zarządu Faktorama