EY: ponad 50 proc. firm zrezygnowało z inwestycji przez pandemię koronawirusa

EY: ponad 50 proc. firm zrezygnowało z inwestycji przez pandemię koronawirusa
Fot. stock.adobe.com/lovelyday12
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowe inwestycje planuje ok. 30% badanych firm w 2021 roku, a ponad połowa zrezygnowała z inwestycji ze względu na pandemię, wynika z badania przeprowadzonego przez EY Polska "Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców".

„Rok 2020 był bardzo trudny dla polskich przedsiębiorców, ale dla wielu z nich negatywne skutki pandemii możemy poznać dopiero w bieżącym roku. Dotyczy to w szczególności niektórych przedsiębiorstw i branż, które dotychczas były silnie wspierane programami rządowymi i korzystały z wcześniejszych oszczędności, a które nie mogą w ten sposób funkcjonować na dłuższą metę. Część z tych firm upadnie, ale jest duża szansa, że zbiegnie się to w czasie z silniejszym ożywieniem w polskiej gospodarce, co pozwoli ograniczyć negatywne skutki dla rynku pracy” – powiedział główny ekonomista EY Polska, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY Marek Rozkrut, cytowany w komunikacie.

Ponad połowa przedsiębiorstw wykorzystała oszczędności

Zdaniem 78%, obecna sytuacja gospodarcza w kraju, w porównaniu do stanu sprzed pandemii, nie jest sprzyjająca.

Aby dostosować się do sytuacji pandemii, ponad połowa przedsiębiorstw (59%) wykorzystała oszczędności.

„Część firm po roku pandemii deklarowała problemy z płynnością finansową (29%) lub wzrost zadłużenia firmy (27%). Wśród przyczyn kłopotów z płynnością finansową badani wskazywali zatory płatnicze (64%), brak przychodów z powodu lockdownu (62%), rezygnację z usług przez klientów (59%) oraz wydłużony czas płatności za faktury (44%)” – czytamy w raporcie.

Większość przedsiębiorstw utrzymała stan zatrudnienia na tym samym poziomie

Badanie wykazało, że w sytuacji pandemii większość przedsiębiorstw (69%) utrzymała stan zatrudnienia na tym samym poziomie co przed pandemią, a 8% zwiększyła liczbę zatrudnionych. Ponad 3/4 przedsiębiorców (79%) nie zdecydowało się na obniżenie wynagrodzeń, 42% dużych firm przeprowadziło redukcję zatrudnienia, przy 16% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, podano również.

EY podało, że najczęstszym utrudnieniem firm w prowadzeniu działalności z powodu pandemii jest spadek liczby klientów (48% wskazań) oraz wysokie koszty bieżącej działalności (44% wskazań).

Najlepiej swoją sytuację oceniają średnie i duże przedsiębiorstwa

Z badanie wynika, że najlepiej swoją sytuację (jako „bardzo dobrą” i „raczej dobrą”) oceniają średnie (45%) i duże przedsiębiorstwa (48%), zaś w przypadku mikroprzedsiębiorstw sytuację swojej firmy oceniło 51% badanych jako złą.

Czytaj także: Pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w I kw. 2021 roku, mniej firm deklaruje podwyżki; szybki monitoring NBP >>>

Przedsiębiorstwa oczekują wsparcia w okresie pandemii w postaci zniesienia restrykcji (44% wskazań), zmiany przepisów podatkowych w taki sposób, że podatek byłby należny jedynie od opłaconych faktur (38%), dotacji (22%) i rekompensat (16%).

Badanie na zlecenie EY zrealizował IBRIS w styczniu 2021 roku, na próbie 500 firm, w tym 200 mikroprzedsiębiorstw (2-9 zatrudnionych), 150 małych przedsiębiorstw (10-49 zatrudnionych), 100 średnich przedsiębiorstw (50-249 zatrudnionych) oraz 50 dużych przedsiębiorstw (250+ zatrudnionych). W badaniu wzięły udział firmy o zróżnicowanej wielkości i reprezentujące różne branże oraz sektory. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Źródło: ISBnews