Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4 proc. we wrześniu

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4 proc. we wrześniu
Fot. stock.adobe.com/Studio Romantic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% we wrześniu 2021 r. wobec 3,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały: Czechy (2,6%), Holandia (3,1%) i Malta (3,1%). Niemcy miały taki sam wskaźnik, jak Polska (3,4%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 574 tys. we wrześniu wobec 575 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia spadła do 5,6 proc. we wrześniu >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec września 2021 r. wyniosła 5,6%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec sierpnia br.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,4 proc. we wrześniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% we wrześniu 2021 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 7,4%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% we wrześniu wobec 6,9% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews