Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4 proc. w październiku

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4 proc. w październiku
Fot. stock.adobe.com/Studio Romantic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w październiku 2021 r. wobec 3,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały: Czechy (2,6%), Holandia (2,9%) i Niemcy (3,3%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 574 tys. w październiku wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia spadła do 5,5 proc. w październiku >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec października 2021 r. wyniosła 5,5%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,3 proc. w październiku

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w październiku 2021 r. wobec 7,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 7,3%.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w październiku wobec 6,7% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews