Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. w marcu, nadal najniższa w UE

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. w marcu, nadal najniższa w UE
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% w marcu 2021 r. wobec 3,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kolejny miesiąc Polska pozostała na pierwszym miejscu wśród państw notujących najniższy poziom bezrobocia w UE.

Kolejne miejsca zajęły: Czechy (3,2%) oraz Holandia (3,5%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 534 tys. w marcu wobec 540 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 7,3%.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec marca 2021 r. wyniosła 6,4%.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia spadła do 6,4 proc. w marcu >>>

Stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 8,1% w marcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w marcu 2021 r. wobec 8,2% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,3% dla strefy euro.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

PKB spadł o 0,6% kw/kw w strefie euro, w UE o 0,4% w I kw. 2021

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo spadł o 0,6% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w całej Unii Europejskiej w I kw. 2021 r., wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 1,8% w strefie euro oraz o 1,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9% spadku w tym ujęciu. 

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,6% r/r w kwietniu

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,6% r/r w kwietniu 2021 r. wobec 1,3% inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał także Eurostat, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 1,6% r/r.

Pełne dane o inflacji HICP za luty opublikowane będą 19 maja br.

Źródło: ISBnews