Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu nadal niemal najniższa w UE

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu nadal niemal najniższa w UE
Fot. stock.adobe.com / fizkes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,7% w czerwcu 2022 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. oznacza to, że wysokość wskaźnika nie zmieniła się wobec wyniku sprzed miesiąca i pozostaje na niemal najniższym poziomie wśród wszystkich krajów unijnych.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,4%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 465 tys. w czerwcu wobec 471 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia spadła do rekordowo niskiego poziomu, 4,9 proc. w czerwcu >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca  2022 r. wyniosła 4,9%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6% w czerwcu 2022 r. wobec 6,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,6%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6% w czerwcu wobec 6% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews