Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4 proc. w lipcu

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4 proc. w lipcu
Fot. stock.adobe.com/alesmunt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w lipcu 2021 r. wobec 3,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały: Czechy (2,8%), Holandia (3,1%) i Malta (3,3%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 586 tys. w lipcu wobec 614 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia spadła mdm do 5,8 proc. w lipcu; więcej nowych bezrobotnych >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec lipca 2021 r. wyniosła 5,8%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec czerwca br.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,6 proc. w lipcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,6% w lipcu 2021 r. wobec 7,8% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,9% w lipcu wobec 7,1% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews